Víza do Běloruska

CK Maximatour pro Vás zajišťuje služební i turistická víza do Běloruska, rezervace hotelů, letenek, transfery, jízdenky a další služby pro Váš pobyt v Bělorusku.

Doba vyřízení víza do Běloruska:

• normální – 7 dnů – ode dne podání na ambasádě
• expresní – 3 dny - ode dne podání na ambasádě

Co je k vyřízení víza do Běloruska potřeba:

 • cestovní pas
  • pas musí mít minimálně dvě volné stránky určené pro udělení víza
  • doba platnosti pasu musí nejméně o 90 dní překračovat datum plánovaného návratu žadatele z území Běloruské republiky
 • vízový dotazník
 • aktuální barevná fotografie (3,5 x 4,5 cm)
 • kopii cestovního pojištění na celou dobu platnosti víza. Potvrzení o cestovním pojištění musí obsahovat:
  jméno a příjmení cestujícího, číslo pojistné smlouvy, časovou platnost pojištění, údaj o výši pojistných limitů  a územní platnost.

Další dokumenty závisí na typu víza, o který žádáte.

 • k zajištění turistického víza: pozvání od běloruské cestovní kanceláře nebo hotelu ("Chodotajstvo") - při závazné rezervaci ubytování na dobu trvání víza Vám pozvání Vám rádi zajistíme ZDARMA
 • k zajištění soukromého nebo obchodního víza s platností do 30 dnů není pozvání požadováno
 • k zajištění krátkodobého obchodního víza na 1, 2 nebo mnoho stupů s platností do 90 dnů:  pozvání od běloruské právnické osoby (stačí kopie) na hlavičkovém papíře s razítkem organizace a podpisem oprávněné osoby
 • k zajištění dlouhodobého obchodního víza na mnoho stupů s platností do 1 roku:
  • originál pozvání od běloruské právnické osoby  podle stanoveného vzoru
  • originál výpisu o běloruské právnické osobě z Jednotného státního rejstříku právnických osob a soukromých podnikatelů Republiky Bělarus nebo kopie potvrzení o státní registraci právnické osoby v Běloruské republice ověřená notářem Běloruské republiky  (s platností 90 dní od data notářského ověření)
  • kopie smlouvy (kontraktu, dohody o spolupráci) mezi běloruskou právnickou osobou a cizím státním občanem nebo zahraniční organizací, v níž je zaměstnán, potvrzující existenci pevných obchodních vzájemných vztahů nebo dokumenty běloruské právnické osoby (včetně zakladatelských) potvrzující, že cizí státní občan je ředitelem nebo zakladatelem obchodní organizace se zahraničními investicemi (zahraniční nebo společné organizace), a opatřené razítkem běloruské nebo české právnické osoby
  • pracuje-li cizí státní občan v organizaci, která uzavřela smlouvu (kontrakt, dohodu o spolupráci) s běloruskou právnickou osobou: dokument potvrzující skutečnost, že je cizí státní občan v této organizaci zaměstnán, vyhotovený na hlavičkovém papíře zahraniční organizace a podepsaný jejím ředitelem
  • v případě potřeby na základě rozhodnutí konzulárního úředníka: další dokumenty potvrzující údaje uvedené v žádosti a existenci obchodních vztahů.

 

Ohledně požadavků pro získání dalších typů víz nás neváhejte kontaktovat na telefonu 224 243 549, e-mailem: maria@maximatour.cz nebo prostřednicvtín formuláře níže.

 !!!Veškeré podklady potřebujeme nejméně 1 den před jejich podáním na ambasádě!!!
!!!Do doby vyřízení víz se nezapočítávají státní svátky ČR a RB!!!

 VÍZA - Bělorusko s vlastním voucherem nebo pozváním 
(v ceně je konzulární poplatek a služba zajištění víza)

DOBA VYŘÍZENÍ 

7 dnů 

3 dny 

TURISTICKÉ 1 vstup  max. 30 dnů 

60 EUR +1000,- 

120 EUR +1000,- 

SLUŽEBNÍ 1 nebo 2 vstupy max. 90 dnů 

60 EUR +1000,- 

120 EUR +1000,- 

SLUŽEBNÍ mnoho vstupů max. 90 dnů 

60 EUR +1000,- 

120 EUR +1000,- 

SLUŽEBNÍ mnoho vstupů do 1 roku 

60 EUR +1000,-

120 EUR +1000,-

TRANZITNÍ* 1 vstup 

60 EUR +1000,- 

120 EUR +1000,- 

TRANZITNÍ* 2 vstupy 

60 EUR +1000,- 

120 EUR +1000,- 

TRANZITNÍ* mnoho vstupů

60 EUR +1000,-

120 EUR +1000,-

Ceny jsou platné od 01.01.2017 a jsou uvedeny v CZK včetně DPH.

*Tranzitní vízum do Běloruska se vydává na základě víza cílového státu a platných dopravních cenin (letenky, železniční jízdenky).

Podmínky vyřízení  víza do Běloruska pro turisty ze třetích zemí jsou zpravidla stejné jako pro občana ČR, liší se výše vízového poplatku, která je stanovena mezivládními dohodami.

Jak vypadá Běloruské vízum:


Poslední aktualizace 15.02.2015

PřílohaVelikost
Žádost o vízum do Běloruska188.12 KB
Formulář obchodního pozvání do Běloruska krátkodobé40.5 KB
Formulář obchodního pozvání do Běloruska roční40 KB

Kontaktní formulář

Image CAPTCHA
Zadejte znaky, které vidíte na obrázku výše.