Celodenní ekologická exkurse do Černobylské zóny

Výbuch v Černobylu se podepsal na osudech a životech statisíců lidí. Svoje domy opouštěli jen s osobními doklady a nutnými věcmi. Vždyť měli být evakuováni jen na pár dnů - ale jak se ukázalo, navždy. 

Návštěvu Černobylu nelze chápat jako turistický výlet. Nabízíme Vám ekologicky laděnou, celodenní exkursi na místo největší jaderné katastrofy historie.spacer.gif

Program

09:00 Transfer z Kyjeva do Černobylské zóny

“Černobylská zóna“

 1. Setkání s průvodcem na kontrolním vstupním bodě „Dityatki“, kontrola dokladů, dopravního prostředku a zavazadel.
 2. Bezpečnostní instruktáž o pobytu v zóně  
 3. Foto zastávka u pomníku statečným požárníkům – lidem, kteří zachránili svět.
 4. Návštěva kanceláře státní agentury „Chernobylinterinform“ Nejnovější poznatky a zprávy o likvidaci následků katastrofy ve 30-ti kilometrové, nejhůře kontaminované zóně, prognózy do budoucna.
 5. Vstup do „zakázané“ 10-ti kilometrové zóny přes kontrolní stanoviště „Leliv“. Budete udiveni ohromnými valy podél cest, posetými tabulkami s červeným „trojlístkem“ ve žlutém trojúhelníku. Tyto valy pohřbily radioaktivní odpad a někde zbytky celých vesnic.
 6. Foto zastávka  blízko 4. reaktoru. Budete pouhých 100 m od nejvíce střeženého objektu zóny.  Můžete se pozdravit se zaměstnanci elektrárny.
 7. Návštěva tiskového centra (kromě víkendů). Shlédnuté dokumentárního filmu  o likvidaci a likvidátorech katastrofy 4. reaktoru, způsobenou lidským faktorem.  Fotky, model elektrárny, málo známé informace  „z první ruky“ o situaci sarkofágu dnes.
 8. Budete projíždět okolo „červeného lesa“, který byl ponechán pro vědecký výzkum.
 9. Extrém! "Město duchů" Prypjať. Navštívíte byt, opuštěný v roce 1986, ve kterém se dají i dnes najít osobní věci… kuchyňské náčiní, nábytek, záclony, knihy, hudební nástroje, hračky!!! Uvidíte město, opuštěné jeho 50 tisíci obyvateli během 24 hodin. Duch Sovětských časů zde však vládne dosud. Budete mít možnost vyfotit si státní znaky Sovětského svazu a Sovětské Ukrajiny, slogan „Mír, Práce a Máj“ červenožlutou veřejnou telefonní budku a další objekty, tolik typické pro 80. léta v Sovětském svazu. Uvidíte také zábavný park s velkým „ruským kolem“, který měl být slavnostně otevřený u příležitosti oslav 1. Máje 1986. K tomu ale nikdy nedošlo. Park nikdy své návštěvníky nespatřil. Prypjať je podobná mumii. Má tělo, ale duše již chybí.
 10. Ekologicky čistý oběd.
 11. Návštěva městečka Černobyl: Park Slávy, Památník 2. světové války,  pamětní deska likvidátorům katastrofy, kteří následně zahynuli, ukázka techniky, která byla použita při odstraňování následků katastrofy.
 12. Dle možností si budete moci sami promluvit s obyvateli opuštěných vesnic, s takzvanými „samousedlíky“
 13. Dozimetrická kontrola při výjezdu ze zóny.

Návrat do Kyjeva mezi obvykle mezi 18:00-19:00 hod.


K zajištění povolení vstupu do zóny od Vás budeme potřebovat následující údaje:

 • Jméno a příjmení  
 • Číslo cestovního pasu  
 • Datum narození  
 • Státní občanství  
 • Vykonávané povolání

Podmínky účasti:

 • termín přihlášení nejpozději 15 dnů před plánovaným termínem exkurse
 • exkurse do Černobylu se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let bez zdravotních kontraindikací
 • vstup do zóny je možný pouze s cestovním pasem, jehož číslo je shodné s tím, které nám nahlásíte při přihlášení k účast
 • pro cestu je nutné zvolit oblečení, které co nejvíce zahaluje tělo, tzn. uzavřená obuv, dlouhé kalhoty, dlouhé rukávy
 • všichni účastníci se zavazují řídit se po celou dobu exkurse pokyny průvodce, případně zaměstnanců kontrolních stanovišť.

Co je během pobytu v  zóně zakázáno:

 • mít u sebe jakékoli druhy zbraní
 • požívat alkohol, drogy nebo jiné omamné látky
 • jíst nebo kouřit v otevřeném prostranství nebo mimo vyhrazené místo
 • sedat si nebo pokládat své věci fotoaparáty případně kamery na  zem nebo povrchy předmětů a objektů v zóně
 • dotýkat se předmětů nebo vegetace
 • vynášet ze zóny jakékoliv předměty nebo objekty
 • nacházet se v zóně bez odpovědné soby (odpovědnou osobou se rozumí průvodce nebo doprovázející pověřená osoba)

Další důležité informace:

 • Výklad skupinových exkursí je v angličtině, u individuálních je možné zajistit česky mluvícího průvodce.
 • Exkurse se můžete zúčastnit v rámci nabírané skupiny (nejčastěji je ve skupině do 16 osob) nebo ji objednat individuálně (průvodce se věnuje pouze Vám)
 • Skupiny odjíždí zpravidla v 09:00 hodin od hotelu Kozatskij, který je na Majdanu Nezaležnosti v centru Kyjeva. U individuálních exkursí Vás řidič vyzvedne přímo v hotelu.
 • Při odjezdu z 10-km zóny jsou všichni účastníci podrobeni kontrole radioaktivity.
 • Dávka záření, které jste vystaveni při této celodenní exkursi je nižší než dávka při rentgenovém vyšetření v nemocnici
 • Po celou dobu pobytu v zóně má průvodce dozimetr a budete tak informováni o momentální hodnotě radioaktivity. Povoleny jsou i vlastní dozimetry, které si můžete vzít na exkursi s sebou
 • Během celé exkurse je povoleno focení i natáčení (s výjimkou focení a natáčení kontrolních stanovišť a jejich průchodu)
 • Program exkurse začíná a končí v Kyjevě, v ceně tedy není ani ubytování ani doprava do/z Kyjeva. Exkursi je možné dokoupit k jakémukoliv zájezdu do Kyjeva.
 • V případě, že si chcete pobyt v Kyjevě zařídit sami a rádi byste si u nás  objednali pouze celodenní výlet do Černobylu dle výše uvedeného programu, doporučujeme Vám, abyste si v takovém případě v Kyjevě rezervovali minimálně 2 noclehy, a to noc před exkursí a noc po ní.

Nejbližší termíny skupinových exkursí denně

Cena skupinové exkurse: 2.800,- Kč/osoba

Cena zahrnuje:

 • transfer z Kyjeva do zóny a zpět
 • dopravu v rámci pobytu v zóně
 • služby česky mluvícího průvodce
 • zajištění povolení ke vstupu do zóny
 • oběd

Cena nezahrnuje:

 • cestu z ČR do Kyjeva a zpět
 • ubytování v Kyjevě

Cena individuální exkurse:

Cena zahrnuje:

 • individuální transfer z Kyjeva do zóny a zpět
 • dopravu v rámci pobytu v zóně
 • služby individuálního průvodce
 • zajištění povolení ke vstupu do zóny
 • oběd

Cena nezahrnuje:

 • cestu z ČR do Kyjeva a zpět
 • ubytování v Kyjevě

 

Černobyl - hřbitov vojenské i civilní techniky
Černobyl - pozůstatky "červeného lesa"
Černobyl - hřbitov vojenské i civilní techniky
Černobyl - letecký snímek
Černobyl - sarkofág
Černobyl - pohled na elektrárnu
Černobyl - pomník
Černobyl - vjezd do města
Černobyl - řídící místnost

Kontaktní formulář

Zanechte nám zprávu z pomocí formuláře níže.