Memoriál Babyj Jar

Během dvou dnů, 29.-30. září roku 1941, bylo v Kyjevě  zastřeleno 33771 Židů, převážně žen, dětí a starců. Podle různých pramenů zahynulo v Babyném Jaru během okupace 100 až 300 tisíc sovětských občanů.Druhá světová válka, která ohromila lidstvo a zanechala tragické stopy v historii mnoha národů a států, které se jí musely zúčastnit, sehrála fatální roli zejména v životě židovského etnika Evropy. Ze 6 milionů lidí, kteří se stali oběťmi, ve světových dějinách bezprecedentní genocidy Židů, byla téměř  jedna třetina občanů Sovětského svazu.

Poprava  desítek tisíc Židů na podzim roku 1944 na předměstí Kyjeva je dodnes považována za jednou z nejtragičtějších událostí dějin novověku.
24. září 1941 zazněl uprostřed dne výbuch na Khresčatyku. Za ním s děsivou pravidelností následovaly nové rány, stejně silné, jako první. V centrální části města vznikly požáry, jejichž následky byly hrozivé: historické centrum města bylo zničeno.
Válečná operace sovětských zvláštních služeb - zaminování centra města – byla okupační armádou využita jako důvod pro „definitivní řešení“ židovské otázky v Kyjevě.
Můžeme se jen divit, jak rychle bylo tato masová poprava zorganizována. 27.-28. září se na stěnách budov, na sloupech a plotech objevily oznámení v ukrajinštině, ruštině a němčině:
„Všichni Židé města Kyjeva a jeho okolí se v pondělí 29. září  1941 v 8 hod ráno dostaví na roh ulice Melnikova a Doktorijevská (vedle hřbitova). S sebou musí mít doklady, peníze a cenné věci, a také teplé oblečení, prádlo atd. Kdo nesplní tento rozkaz a bude nalezen na jiném místě, bude zastřelen. Kdo z občanů pronikne do pozůstalých bytů, bude zastřelen“. V literatuře jsou uvedené různé varianty tohoto rozkazu, ale obsah se neliší. Podpis pod rozkazem nebyl.
Okupační vláda se k uskutečnění této nelidské akce připravovala precizně až puntičkářsky. 25. záři přijel do Kyjeva hlavní velitel SS a policie F. Ekkeln. Už samotná tato návštěva tři dny před plánovanou popravou hovoří o mnohém. 26. záři Ekkeln u velitele města generálmajora Ebergarda uspořádal poradu, které se zúčastnili náčelníci SS a bezpečnostní policie, na níž byl projednán a schválen plán „akce“. Byly pověřeni vykonavatelé - spolu s vermachtem do města vešly jednotky, specializované na „odstranění“ Židů.
Paul Blobel, který velel vyvraždění Židů v Babyném Jaru, v Drobyckém Jaru (blízko Charkova), a který řídil „operaci 1005“ na zahlazení stop hromadných vraždění, byl později odsouzen v Německu k trestu smrti a v roce 1951 oběšen. Nad pachateli těchto zločinů bylo při Norimberském procesu vyneseno 14 rozsudků smrti, 2 zločinci byli odsouzení k doživotní vězení. Další byli odsouzeni k mnohaletému vězení.
Ráno 29. záři začaly desítky tisíc starců, žen a dětí proudit do na popraviště v Babyném Jaru. Poprava trvalá pět dnů. Nejintenzivnější však byly první dva dny, kdy zahynulo převážné množství lidí. Na konci pátého dne byl Kyjev městem „bez Židů“.
Němci vyhodily do vzduchu kraje rokle a zasypali to půdou. O tom všem v SSSR dlouho nikdo nevěděl. Tato informace byla zveřejněna až po půl století v roce 1991.
Celkový obraz událostí je utvářen z několika málo dochovaných svědectví. Z ulice Melnikova byli lidé po 30 – 40 vedeni k „registraci“, kde jim sebrali všechny doklady a cenné věci. Pak byli donuceni svléci šaty a byli odvedeni na okraj rokle, na jejíž protější straně seděl na speciální dřevěné rampě kulometčík. Nazí, pološílení křičící a plačící lidé byly biči a klacky hnáni příslušníky kyjevské policie a nacistických jednotek pod nemilosrdnou palbu kulometů.
Srdcervoucí plač, výkřiky policistů: „rychleji, honem“, prosby o pomoc, prokletí katů a modlitby byly tlumeny melodií valčíků, které se linuly z reproduktorů a hukotem motoru letadla, které kroužilo nad roklí.
Spolu s Babyným Jarem, je na Ukrajině více než 630 míst, kde byli Židé masově vyvražděni.

Název

Délka (hodin) 

Vstupenky (cena za osobu) 

Osobní auto 

Mikrobus / autobus 

Cena za skupinu při počtu 

1-3 osoby 

4-6 osob

7-17 osob 

18-30 osob 

31-50 osob 

Památník «Babiy Yar» 

ne 

1925 

2.225 

2845 

3810 

4815 

Všechny ceny jsou uvedeny v CZK za skupinu při počtu účastníků exkurse.

  • Cena zahrnuje služby profesionálního anglicko/rusky mluvícího průvodce, dopravu (není-li uvedeno jinak)
  • Vstupenky se hradí zvlášť (dle cen v tabulce)
  • Česky mluvící průvodce +10% ceny
Babyj Jar
Babyj Jar
Babyj Jar

Kontaktní formulář

Zanechte nám zprávu z pomocí formuláře níže.