Klášter Geghard

Komplex Geghard (v překladu znamená „kopí“) s pozoruhodnými kostely a hrobkami částečně vytesanými do skály a obklopený úchvatnými skalními útesy je mimořádně kompletní a dobře zachovanou ukázkou středověké arménské architektury a klášterního dekorativního umění s mnoha inovačními znaky, které měly hluboký vliv na následný vývoj v regionu.

Komplex založil ve 4. stol. sv. Jiří (Gregory the Illuminator) v odlehlé oblasti nádherné přírody v údolí Azat. První klášter byl zničen Araby v 9. století, ale vzkvétá znovu v 13. století. Klášter byl slavný díky umístění mnoha relikvií. Pozůstatky apoštolů Ondřeje a Jana sem byly darovány ve 12. století. V průběhu následujících století darovali zbožní návštěvníci četné pozemky, peníze i písemnosti. Nejproslulejší relikvií je svaté kopí, kterým byl probodnut bok Ježíše Krista na kříži. Kopí je dnes uloženo v Ečmiadzinu.

Nejstarší částí klášterního komplexu je nedokončená kaplička sv. Jiří, ležící mimo hlavní komplex směrem na východ. Je vyhloubena přímo do úbočí skály. Nejranější nápisy na vnějším zdivu pochází z r. 1177. Křížová výzdoba zděné fasády přechází až na skalní stěnu.

Hlavní kostel Katoghike byl podle nápisu postaven roku 1215 v klasickém arménské stylu - v půdorysu rovnostranný kříž vepsaný ve čtverci zakrytý kupolí se čtvercovou základnou. Východní rameno kříže končí v apsidě, zbytek tvoří čtverec. V rozích jsou malé klenuté kaple. Zdivo vnějších stěn je obzvláště jemně opracované. První kostel vytesaný do skály pochází z doby před rokem 1250, druhý, se kterým je propojen, pochází z roku 1283. Celý komplex byl mezi 12. a 13. stol. obehnán obrannou zdí.

Jak je zvykem ve středověké arménské architektuře, struktura této stavby kopíruje stavbu venkovského obydlí, kde čtyři masivní volně stojící sloupy v centru podpírají střechu z dřevěných trámů s otvorem uprostřed, kudy vniká světlo. Církevní kamenná verze je impozantní struktura. Okrajové prostory vzniklé umístěním sloupů jsou různě zastřešené, zatímco středový prostor je korunován kupolí. Je to nejdokonalejší příklad této techniky v celé Arménii.

PřílohaVelikost
Fotolia_26205197_M.jpg1.38 MB