Víza do Moldávie

Vízum pro vstup na území Moldávie s délkou pobytu maximálně 90 dnů během 6 měsíců,
NENÍ POTŘEBA pro občany:

  • EU (Rakousko, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Kypr, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Velká Británie, Holandsko, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko)
  • Kanady, Gruzie, Islandu, Israele, Japonska, Andory, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina, Švýcarska, USA
  • Arménie, Ázerbajdžánu, Běloruska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Ruska, Tádžikistánu, Ukrajiny a Uzbekistánu.

Více informací na stránkách Moldavského ministerstva zahraničí