Šachrizabz

Historické centrum Šachrizabzu, který se nachází na hedvábné stezce v jižním Uzbekistánu, je staré více než 2000 let. Ve 14. a 15. stol. bylo kulturním a politickým centrem rozsáhlého regionu.

Uvnitř zbylých středověkých hradeb lze nalézt sbírku výjimečných památek a celých starobylých čtvrtí. Historické centrum Šachrizabzu svědčí o světském vývoji města během dlouhých staletí a zejména vrcholného období Tamerlánovy říše v 15. století. Výstavba pokračovala v Šachrizabzu v různých časových obdobích, v posloupnosti různých architektonických stylů, které tím městu propůjčily svůj jedinečný charakter. I přes útoky času jsou zbývající pozůstatky stále působivé v harmonii a síle stylů, obohacující architektonické dědictví Střední Asie a islámského světa.

Stavba paláce Ak-Sarai začala v roce 1380, rok po dobytí Chorézmské říše Tamerlánem, jehož řemeslníci, kteří sem za tímto účelem byli deportováni, dodali paláci bohatou výzdobu. Ačkoliv Samarkand se může pochlubit spoustou památek z období vlády Tamerlána, ani jedna nemůže soupeřit s palácem Ak-Sarai v Šachrizabzu. Dochované základy jeho obrovské brány jsou vrcholným architektonickým dílem vynikajícím svými rozměry a odvážným designem.

Dorut Saodat je rozsáhlý komplex, který byl určen jako pohřebiště pro vládnoucí rodinu a zahrnoval kromě hrobek samotných i modlitební sál, mešitu a ubytování pro náboženskou obec a poutníky. Hlavní průčelí bylo ozdobeno bílým mramorem. Hrobka Tamerlána, také z bílého mramoru, je mistrovským dílem architektury tohoto období. Je to také jeden z nejlepších památníků ve Střední Asii.

Zastřešený bazar Chor-su byl postaven na křižovatce dvou hlavních ulic. Má tvar osmiúhelníku s centrální kupolí, bez výrazné výzdoby či dekorace, ale zato s jasným zaměřením na vnější, výrazný efekt stavby. Dodnes používané lázně, postavené na místě lázní z 15. století, jsou vytápěny komplikovanou sítí podzemních potrubí.

Šachrizabz zahrnuje nejen vynikající památky z období Tamerlána, ale také mešity, mausolea a celé čtvrtě starobylých domů. Dobové domy odrážejí oblíbený architektonický styl s místnostmi typicky uspořádanými kolem nádvoří s verandou. Kromě těchto památek, město nabízí také řadu zajímavých modernějších staveb, jako jsou mešity Mirhamid, Chubin, Kunduzar nebo Kunchibar.