Architektonický, obytný a kulturní komplex rodiny Radziwiłłů v Ňasviži

Architektonický, obytný a kulturní komplex rodiny Radziwillů v Ňasviži je kolébkou nového stavebního pojetí založeného na sloučení západních tradic, které vedlo k vytvoření nové architektonické školy ve střední Evropě. Představuje důležitou etapu ve vývoji stavebních typologií v dějinách architektury střední Evropy v 16. a 17. století. Příkladem je zejména kostel Božího těla, jenž je typologicky příbuzný s bazilikou.

Komplex se nachází uprostřed kulturní krajiny ve městě Ňasviž, provincie Minsk, ve středním Bělorusku. Byl postaven a obýván rodinou Radziwiłłů od 16. do 20. století. Zámek má deset vzájemně propojených budov, včetně paláce, galerií, obytné části a arzenálu, které se vyvíjely jako jeden architektonický celek kolem šestistranného nádvoří. Budovy jsou umístěny uvnitř pozůstatků opevnění ze 16. stol., které tvoří čtyři bašty a čtyři obvodové zdi v obdélníkovém půdorysu a obehnané příkopem. Hrází je zámek spojen s kostelem Božího těla.

Zámek je orientován od západu k východu. Vstup je ze západní strany bránou, jejíž spodní část je zasazena v ochranném valu a nad níž se tyčí osmiboká dvoupatrová vstupní věž. Původní stavba pochází z 16. století. První patro a věž byly přidány v 18. století. Hlavní budovou komplexu je palác, který zabírá střed východní strany vnitřního dvora. Palác se také datuje do 16. stol. a jeho rozšíření pak do 18. století. Jedná se o třípodlažní budovu téměř čtvercového půdorysu, jejíž rohy jsou posíleny čtyřmi osmibokými věžemi s alkovnami a zdobenou štukovou fasádou. V přízemí, které původně sloužilo jako pokladnice, jsou zachovány klenby ze 16. století. Interiéry v prvním patře pochází z 18. a 19. století. Na jižní straně nádvoří se nachází třípatrová obytná budova s věží postavená v 16. století. Na severní straně je zbrojnice, kde se též nacházela kaple. Tato budova je spojena s palácem galerií. Celé nádvoří je pak uzavřeno přístavky, které připojují budovy k bráně.

Kostel Božího těla se nachází ve východní části města Ňasviž, vedle ulice vedoucí k zámku. Půdorys budovy vychází z latinského kříže s protáhlým obdélníkovým tělem, ze kterého vystupují dvě boční, pětistranné kaple s kněžištěm ve tvaru apsidy. V místě křížení hlavní lodi a transeptu je kupole. Boční kaple jsou zastřešeny kupolemi bez luceren. Mezi nejcennější součásti kostela patří hrobka Krzysztofa Radziwilla (1607) a oltář Svatého Kříže (1583) od benátských sochařů Girolama Campagny a Cesara Franca. Klenby kostela jsou zdobeny freskami od Ksawery D. Heskiho z roku 1852-53. Dvoupatrová fasáda je rozdělena výrazným kladím nad pilastry a zakončeným trojúhelníkovým štítem. Pod kostelem se nachází krypta s rakvemi 72 členů rodiny Radziwillů z 16. až 20. století. Celý kostel je obehnán zdí z 18. století.