Chiva a Ičan Kala

Oáza Chiva, která leží jižně od řeky Amudarja, byla poslední zastávkou karavan před vstupem do perské pouště. Ve 4. století našeho letopočtu, bylo město srdcem Chorézmské říše, íránského království. Chiva byla porvé dobyta Araby roku 712, a pak Mongoly roku 1221. V roce 1379 padla do rukou Tamerlána (zvaný též Timur) a zůstala pod jeho vládou až do roku 1512, kdy se stala hlavním městem nového Uzbeckého státu a roku 1643 hlavním městem chanátu. V průběhu 19. století bylo město nezávislé. Roku 1873 bylo prohlášeno ruským protektorátem.

Město má obdélníkový tvar a je rozděleno do dvou částí: Dičan Kala, vnější město (dříve obehnané hradbami) a Ičan Kala, vnitřní město a historické jádro s vysokými hradbami.  Chiva se rozšířila za vlády kmene Kungratů a ve 20. století byla její plocha už patnáctkrát větší než Ičan-Kala.  Kromě mešity Djuma se dochovalo jen velmi málo toho, co by bylo z období staršího než je 17. stol. Většina veřejných budov je seskupena kolem hlavní východozápadní osy, na jejíchž obou koncích stojí vládní sídla chánů. Na severozápadě byla v letech 1686-88 vybudována pevnost Kunya Ark. Původně impozantní tvrz byla přestavěna na počátku 19. století na přepychový palác. Další palác byl postaven v letech 1830-1838 na severovýchodě.  Ucelený a dobře zachovalý městský celek Ičan Kala nese výjimečné svědectví o ztracené chorézmské civilizaci. Několik zdejších památek, jako je např. mešita Djuma, představuje pozoruhodné druhy architektonických souborů, zatímco madrasy majestátních rozměrů, ale jednoduché konstrukce, jsou výjimečné příklady muslimské architektury typické pro střední Asii.

Ičan-Kala je pevnost obehnaná přes 2200 m dlouhými a 7-8 m vysokými hradbami. Hradby jsou posíleny půlkruhovými věžemi a podél horní části se táhl hradební ochoz. Obranné zdi Ičan-Kaly spolehlivě chránily Chivu před invazí Nádir Šáha v polovině 18. století.  Každá ze čtyř zdí Ičan-Kaly má svou bránu. Západní brána Ata-Darvaza, která byla zničena v roce 1920 a obnovena v roce 1970, je umístěna vedle pevnosti Kunya-Ark, severní brána Bahcha-Darvaza je na cestě k městu Urgenč, východní brána Palvan-Darvaza vede k Hazarasp a řece Amudarja a jižní brána Tash-Darvaza směřuje k poušti Karakum.

Citadela Kunya-Ark byla postavena v 17. století jako sídlo chána. Byl zde také umístěn nejvyšší soud a jiné úřady, zbrojnice, výrobna střelného prachu, strážnice nebo mincovna.

Kalta-Minor („krátký minaret“) je nízký minaret, který se měl původně stát největším a nejvyšším minaretem ve Střední Asii. Bohužel nebyl nikdy dokončen. Je 26 m vysoký a jeho základna má v průměru více než 14 metrů. Je to jediný minaret pokrytý barevnými glazovanými kachlemi.

Madrasa Muhammad Amin-chána je největší středověká madrasa v Chivě. Je umístěna naproti citadele Kunya-Ark, poblíž západní brány. Její bohatá výzdoba zahrnuje cihlové mosaiky, majoliku, ornamentální vyřezávané dveře nebo ozdobně mřížkovaná okna.

Katedrální mešita, také známá jako Djuma, má rovným strop, který je podepírán 212 dřevěnými sloupy s květinovými a rostlinnými vzory.  Asi dvacet těchto sloupů pochází z 10. - 12. stol. Tato stavba nemá ve Střední Asii obdoby.

Palác Tash-Hauli („kamenné nádvoří“) je součástí komplexu, který se nachází při bráně Palvan-Darvaza. Budova připomíná svými vysokými strážnými věžemi a zpevněnými branami pevnost. V jedné části byly komnaty chána a jeho manželek, prostory pro konkubíny a služebnictvo, další části byly vyhrazeny pro audience a dvorní úřady.

Mešita Ak („bílá mešita“) je motlitební místo s bílou kopulí, které bylo postaveno za vlády Anuš-chána v polovině 17. stol.

Jedním z náboženských středisek Ičan Kaly je nekropole Pahlavan Mahmuda (1247 - 1326), básníka, filosofa, zápasníka a také patrona Chivy. Mausoleum bylo zbudováno roku 1810, ačkoliv komplex se začal rozrůstat už ve 14. stol.

Islam Khodja byl prvním vezírem Chivského chanátu za vlády Muhammada Rahim-chána II. a jeho syna Esfendiyar-chána. Na počátku 20. stol. nechal postavit malou madrasu (nejmenší v Chivě) a 57 metrů vysoký minaret (nejvyšší vyhlídkové místo Chivy).

Ičan-Kala, historické centrum Chivy, byla zapsána do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.  Unikátnost části Ičan Kala tkví ani ne tak v jednotlivých památkách, z nichž mnohé jsou opravdu nádherné, jako ve vskutku unikátní urbanistické kompozici města, v harmonii, s níž byly hlavní stavby 19. a 20. století začleněny do tradiční struktury.