Chrám Krista Spasitele

Chrám Krista Spasitele se nachází v Moskvě na severním břehu řeky Moskvy, jihozápadně od Kremlu. Svou výškou 105m je to nejvyšší pravoslavný kostel na světě.

Chrám byl postaven z rozhodnutí Alexandra I. (1777 – 1825) na počest Krista Spasitele, jako projev vděčnosti Boží prozřetelnosti, která zachránila Rusko před napoleonským tažením a jako památka obětem ruského lidu.

Stavba trvala mnoho let a byla vysvěcena v den korunovace Alexandra III., 26. května 1883. O rok dříve zde poprvé veřejně zazněla ˇČajkovského Slavnostní předehra 1812. Vnitřní svatyně chrámu byla obehnána dvoupatrovou galerií, jejíž stěny byly vykládané vzácnými druhy mramoru, žuly a jinými cennými kameny. Obří kopule byla poprvé v historii pozlacena technikou elektrolytického pokovování, které nahradilo starší techniku zlacení rtutí.

Ve třicátých letech 19. stol. byl chrám na popud sovětské vlády srovnán se zemí. Bylo rozhodnuto, že nejen lokalita, ale i více než dvacet tun vysoce kvalitního zlata, které bylo upotřebeno na výzdobu stavby bude použito na výstavbu Paláce sovětů (tento architektonický projekt gigantické administrativní budovy nebyl nikdy dokončen). Zachovala se jen malá část mramorových obkladů a lavic, které byly použity v nedalekých stanicích metra a původní reliéfy, které vzal do úschovy Donský klášter.

Výstavba repliky chrámu byla zahájena roku 1994. V průběhu prací bylo představeno i několik kontroverzních inovací, např. původní mramorové reliéfy na stěnách byly nahrazeny moderními bronzovými, které nemají téměř žádný vztah k ruské architektuře kostelů.

Úplný název dnešního chrámu zní Katedrální církevní chrám Krista Spasitele (ve jménu Narození Krista). Často se pro něj užívá i zkratka XXC. Je sídelním chrámem patriarchy ruské pravoslavné církve.

http://www.xxc.ru/