Gobustanské skalní památky

Přírodní rezervace Gobustan má jedinečnou světovou hodnotu díky nálezům velmi kvalitního skalního umění. Nalézají se zde mnohočetné obrazy vyryté do skal, představující lov, zvířata, rostliny a životní styl prehistorické doby. Toto místo odráží kulturní spojitost mezi pravěkem a středověkem.

Skalní rytiny jsou výjimečným svědectvím o dnes již zmizelém způsobu života a činnostech spojených s lovem a rybolovem v době, kdy klima a vegetace území byly teplejší a vlhčí než dnes. Mezi nejodlehlejší a nejméně porušené oblasti patří vrch Jinghirdag Moutain-Yazylytepe a hora Kichikdash. Tyto oblasti jsou přísně chráněné, aby se zajistilo, že si udrží svou autentičnost.

První objevy byly provedeny v letech 1939-40 a systematické zkoumání se provádí od roku 1947. Bylo zaznamenáno a analyzováno více než 3500 obrazů na 750 skalách. Od roku 1965 byly provedeny archeologické vykopávky na více než 20 prehistorických místech a byly objeveny četné struktury z doby bronzové.