Historické jádro hlavního města Baku s palácem Širvanšáhů a Panenskou věží

Postaveno na místě obývaném od paleolitu, obezděné město Baku odhaluje důkazy o přítomnosti rozmanitých kultur - arabské, perské, osmanské, ruské, zoroastrismu a dalších. Staré město si zachovalo většinu svých hradeb z 12. století. Panenská věž, taktéž z 12. století, byla pravděpodobně postavena na zbytcích stavby ze 7. až 6. století před naším letopočtem. Palác Širvanšáhů z 15. století je jednou z perel ázerbájdžánské architektury.

Vnitřní obezděné město je jedním z mála dochovaných středověkých sídlišť v Ázerbájdžánu. Zachovává si charakteristické rysy středověkého města, jako jsou labyrinty úzkých uliček, namačkané budovy a malá nádvoří. Zdi starého města, které stále přežívají na západní a severní straně, byly postaveny ve 12. století a opraveny v 19. století. Úzké uličky jsou lemovány domy z konce 18. století, ale nachází se zde i starší památky, většinou soustředěné v dolní části města směřující k moři.

Panenská věž se nachází v jihovýchodní části Icheri Sheher. Tato jedinečná památka ázerbájdžánské architektury byla postavena ve dvou obdobích. Je to podivuhodná, osmipatrová válcovitá struktura. Každé podlaží je zastřešeno mělkou klenbou s centrálním otvorem. Spodní tři podlaží pochází pravděpodobně už ze 7. nebo 6. století před Kristem a zřejmě sloužila jako astronomická observatoř nebo chrám ohně.

Širvanšáhův palác byl postaven v 15. století, kdy se Baku stalo hlavním městem. Palác byl těžce poškozen při ruském námořním bombardování v 18. století, při kterém byla většina vyšších částí zničena. Restaurátorské práce probíhaly v 18.-20. století. Komplex má několik samostatných prvků: obytnou část, pavilon Divankhane, mauzoleum Širvanšáhů, mešitu s minaretem, lázně a Východní bránu. Palác je postaven na nejvyšším bodě jednoho z kopců v Icheri Sheher a je jasně viditelný z moře. Carské město, které leží za hradbami tvoří ochranou zónu paláce.