Isaakijevský chrám

Isaakijevský chrám (též chrám sv. Izáka) je největší ruský pravoslavný chrám v Sankt Petěrburgu a druhý největší na světě (po chrámu Krista Spasitele). Je zasvěcen sv. Izáku z Dalmácie, patronu Petra Velikého.

Chrám se stavěl 40 let, od r. 1818 do r. 1858. Neoklasicistický exteriér odráží tradiční rusko-byzantský vzor s velkou centrální kupolí a čtyřmi vedlejšími kupolemi. Stavba je obložena šedým a růžovým kamenem, najdeme zde 112 kamenných sloupů s korintskými hlavicemi, každý vytesaný z jediného bloku červené žuly. Hlavní kupole se tyčí ve výši 101,5 metrů, je pokryta čistým zlatem a zdobena dvanácti sochami andělů od Josefa Hermanna.

Inženýři použili při konstrukci budovy řadu technologických inovací. Sloupy vstupní haly byly vztyčeny za použití velkých dřevěných rámců ještě před výstavbou zdí. Budova stojí na 10.000 kmenech stromů, potopených do bažinatých břehů, na kterých se chrám nachází. Kopule byla zlacená technikou sprejování, kdy použitý roztok obsahoval toxickou rtuť, jejíž výpary způsobily smrt šedesáti pracovníků. Dvanáct zlacených soch andělů, každá šest metrů vysoká, bylo vyrobeno pomocí galvanoplastické technologie, díky které jsou jen milimetr silné a velmi lehké. Chrám sv. Izáka představuje první využití této technologie v architektuře.

http://www.cathedral.ru/