Klášter Gelati a katedrála Bagrati

Klášter Gelati ve městě Kutaisi má zvláštní význam díky své architektuře, mozaikám, nástěnným malbám a zámečnické výzdobě. V minulosti nebyl jen pouhým klášterem, ale i významným centrem vědy a vzdělanosti. Klášterní akademie byla jednou z nejdůležitějších středisek kultury ve starověké Gruzii.

Areál kláštera je obehnán kamennou zdí se vstupem na východní straně. U původního jižního vchodu se nachází hrobka krále Davida IV. Hlavní kostel je umístěn v centru areálu. Na západ od něho je kostel sv. Jiří a dvoupodlažní kostel sv. Mikuláše a za nimi budova akademie.

Klášter patří do období "zlatého věku" středověké Gruzie, období politické síly a hospodářského růstu mezi panováním krále Davida IV (1089-1125) a královny Tamar (1184-1213). S budováním kláštera začal roku 1106 král David a byl dokončen v roce 1130 jeho synem. Budovy přibývaly do kláštera v průběhu 13. a na počátku 14. století, ale pak následovala období invazí z ciziny a vnitřní sváry, které vyústily v četná poškození, jejichž vyvrcholením byl roku 1510 ničivý požár způsobený tureckými nájezdníky.

Nedaleká katedrála Bagrati se nachází na kopci na levém břehu řeky Rioni a vede k ní dlouhé, klikaté schodiště. Nedlouho poté, co byla dokončena hlavní budova byla na severozápadním rohu postavena třípodlažní věž, která byla s největší pravděpodobností sídlem kutaisiského biskupa. Katedrála byla částečně zničena Turky v roce 1691.