Kuňja-Urgenč

Město Kuňja-Urgenč se nachází na území severního Turkmenistánu, na levém břehu řeky Amudarjy. Urgenč býval kdysi hlavním městem Chorézmského regionu, který byl součástí Achaimenovské říše (5. stol. př. n. l.).

Oblast starého města zahrnuje řadu památek převážně z dob 11. až 16. století. Tato oblast zůstala obrovským opuštěným územím s několika pozůstatky prastarých opevněných sídlišť, včetně mešity, bran karavansaraje, tvrzí, mauzoleí a 60 m vysokého minaretu.

Na vzorku zdejších památek můžeme vidět různé metody a druhy výstavby a zdobení islámské architektury ve Střední Asii. Jsou zde stavby z pálených i nepálených cihel, jednoduché jednokomorové kupolovité stavby, klenuté pasáže i architektonicky složité budovy někdy s dlouhou historií výstavby, oprav a rekonstrukcí. Tyto památky také ukazují vývoj metod úpravy vnitřního povrchu kopulí od jednoduchých prvků až po krápníky, tehdy nazývané "muqarnas", dovedených místními mistry k nejvyšší dokonalosti. Nejlepší památky tohoto města se vyznačují vysokou mírou dekorativnosti. Poskytují významné příklady klasických arabesek v monochromatické terakotě a jasně barevných emailů.

Památky dokládají vynikající výsledky v oboru architektury a uměleckých řemesel, jejichž vliv sahal až do Íránu a Afghánistánu, a později pronikl i do architektury Mughalské říše (rozlehlé území Indie, 16. století). Islámské sakrální objekty soustředěné v tomto městě jsou mimořádně oblíbená místa nejen poutníků z širokého okolí, ale i turistů ze všech koutů světa.