Mauzoleum Khoja Ahmed Yasawi

1500 let starý Turkestán se stal slavným ve 12. stol. díky kázání věhlasného súfi, vynikajícího básníka a humanisty Khoja Akhmet Yassawi. V té době se město jmenovalo Jassy. Teologická škola zřízená Yassawim přitahovala ty, kteří toužili po poznání, a to jak z okolních měst, tak z odlehlých stepí Kazachstánu. Město se stalo nejvýznamnějším centrem osvícenství v Kazachstánu. Památkový komplex, který se vyvinul při hrobu velkého Yassawi se stal jedním z nejnavštěvovanějších míst uctívání ve Střední Asii. V muslimském světě je považováno za druhou Mekku.

Tuto jedinečnou stavbu, soustředěnou kolem mauzolea Khoja Akhmed Yassawi, získal Turkestán na konci 14. stol. Mauzoleum bylo postaveno v letech 1389 až 1405, na pokyn Timura (Tamerlán), velkého turecko-mongolského vládce Střední Asie a nahradilo tak menší stavbu z 12. století. Výstavba budovy ustala v roce 1405 se smrtí Timura, a nebyla nikdy dokončena. Mauzoleum stojí v místě bývalé citadely a archeologické oblasti středověkého města Jassy, která slouží jako ochranná zóna.

V půdorysu čtvercová a téměř 40 metrů vysoká stavba je jedním z největších a nejlépe dochovaných příkladů staveb z období vlády Timura. Uvádí se, že i samotný Timur se podílel na její výstavbě. Je postavena z pálených cihel a obsahuje pětatřicet místností, sloužících k celé řadě účelů. Jedná se o multifunkční strukturu s funkcí mauzolea a mešity. Průměr hlavního dómu je 22 m. Mezi další pozoruhodné vlastnosti patří fragmenty původních nástěnných maleb v mešitě, alabastrové krápníkové stropy s kopulemi nebo glazované dlaždice skládané do geometrických vzorů s epigrafickými ozdobami na vnějších i vnitřních zdech.

V centrální hale, rezidenci kazašských chánů, bylo otevřeno zajímavé muzeum "pantheon". Perlou jeho expozice je Kazan, největší kovová nádoba na vodu na celém muslimském východě. Je vyrobena ze slitiny sedmi kovů.