Moskevský Kreml

Kreml, trojúhelníková pevnost s pěti branami a posílená 29 věžemi, dodnes zachovává vzpomínku na původní dřevěné opevnění, které nechal už kolem roku 1156 postavit Jurij Dolgorukij na kopci u řeky Moskva. Od 13. století do založení Sankt Petěrburgu byl Kreml přímo spojen s každou významnou událostí v historii Ruska. Už od doby vzniku Moskevského knížectví roku 1263 a ještě více po převedení sídla vladimirského metropolity do Moskvy byl Kreml centrem jak světské, tak duchovní moci.

Pevnost ukrývá za svými zdmi jedinečnou sérii mistrovských děl architektury a výtvarného umění. Jsou zde duchovní památky vynikající kvality a výjimečné krásy – Uspenskij sobor, Blagověščenskij sobor, Archangelskij sobor nebo zvonice Ivana Velkého, paláce - Velký kremelský palác nebo Těremský palác. Celá ruská architektura byla v průběhu dějin mnohokrát zřetelně ovlivněna směry, které se uplatnily v Kremlu. Konkrétním příkladem je italská renesance, kterou sem přinesli italští architekti pozvaní Ivanem III.

Některé z původních budov tvoří hranici Chrámového náměstí, jiné se po přestavbách v 18. stol. staly součástí dalších komplexů. Jádro se rozšířilo na sever v 17. stol. výstavbou Paláce patriarchů, kostela Dvanácti apoštolů a zejména zbrojnicí Petra Velikého na severozápadě. S celým komplexem je úzce spjato i Rudé náměstí, které leží při východní stěně Kremlu. Na jeho jižním konci je slavný chrám Vasila Blaženého, jedna z nejkrásnějších památek pravoslavné umění.

Kreml je spolu s Rudým náměstím a chrámem Vasila Blaženého na seznamu UNESCO od r. 1990.

http://www.kreml.ru/