Petropavlovská pevnost

Petrohradská Pevnost svatých apoštolů Petra a Pavla, též známá jako Petropavlovská pevnost se nachází na Zaječím ostrově v Sankt Petěrburgu. Pevnost byla založena Petrem Velikým roku 1703 a budována v období Velké severní války, aby chránila město před švédskými útoky. Zhruba od roku 1720 sloužila pevnost jako základna městských posádek a také jako věznice pro vysoce postavené politické vězně.

Uvnitř pevnosti se nachází Petropavlovský chrám. Byl postaven v letech 1712 – 1733 jako hlavní chrám St. Petěrburgu, nového hlavního města Ruské říše. Odráží barokní styl, jenž kombinuje typické znaky západoevropské a italské chrámové architektury. Má obdélníkový tvar s kupolí na východním konci a zvonici s více než 122 m vysokou špicí na západním konci.

Petropavlovský chrám je symbolickým centrem Ruska, jelikož je to místo posledního odpočinku mnoha carských rodin. S výjimkou Petra II. a Ivana VI. zde byli po 200 let pohřbíváni všichni ruští panovníci, od Petra I. po Mikuláše II.

 

http://www.spbmuseum.ru/themuseum/museum_complex/peterpaul_fortress/