Památky: Turkmenistán

nalezených záznamů: 3

Výsledky

Město Kuňja-Urgenč se nachází na území severního Turkmenistánu, na levém břehu řeky Amudarjy. Urgenč býval kdysi hlavním městem Chorézmského regionu, který byl součástí Achaimenovské říše (5. stol. př. n. l.).

Parthská pevnost v Nise je tvořena dvěma tely – Starou a Novou Nisou. Toto místo je označováno jako jedno z nejstarších a nejvýznamnějších měst Parthské říše, hlavní mocnosti v období od poloviny 3. stol. př. n. l. do 3. stol. našeho letopočtu.

Státní historický a kulturní park "Starověký Merv" je nejstarší a nejzachovalejší oázové město na Hedvábné stezce ve Střední Asii. Nachází se na území provincie Mary v Turkmenistánu. V této lokalitě existovala řada městských center už od 3. tisíciletí př. n.