Památky: Uzbekistán

nalezených záznamů: 7

Výsledky

Historické centrum města Buchara, které se nachází na Velké hedvábné stezce, je staré více než 2 000 let. Je to jeden z nejlepších příkladů dobře zachovalého islámského města ve Střední Asii z období 10. – 17. století.

Oáza Chiva, která leží jižně od řeky Amudarja, byla poslední zastávkou karavan před vstupem do perské pouště. Ve 4. století našeho letopočtu, bylo město srdcem Chorézmské říše, íránského království. Chiva byla porvé dobyta Araby roku 712, a pak Mongoly roku 1221.

Oblast ferganské kotliny se stala základem mocného kokandského chanátu.  Kokand je přibližně 100 km západně od Fergany a v letech 1709 – 1876 byl hlavním městem chanátu.

Mešita Djami a minaret pochází z roku 1814 – 1817, obdobbí vlády Umar-chána.  Mešitu podpírá 98 sloupů z nichž většina pochází ze vzrostlých jilmů dovezených z Indie.  Dnes se těmto sloupům říká "zkamenělé stromy".  Centrálně umístěný, 22 metrů vysoký minaret sloužil kdysi jako věžní hodiny.

Historické centrum Šachrizabzu, který se nachází na hedvábné stezce v jižním Uzbekistánu, je staré více než 2000 let. Ve 14. a 15. stol. bylo kulturním a politickým centrem rozsáhlého regionu.

Historické město Samarkand, které se nachází ve velké oáze v údolí řeky Zerafshan, v severovýchodní části Uzbekistánu, je považováno za křižovatkou kultur světa s historií dlouhou více než dva a půl tisíce let. Důkazy o osídlení v regionu sahají až do roku 1500 př. n. l.

Taškent je nejen hlavním městem Uzbekistánu, ale s 2,4 miliony obyvatel také největším středoasijským městem a důležitým dopravním uzlem. Město vzniklo před 2200 lety jako malá osada. Bylo svědkem významných událostí v období míru i válek.

Archeologické muzeum Termez se návštěvníkům otevřelo v dubnu 2002 na počest založení stejnojmenného města před 2500 lety.  V muzeu jsou k vidění archeologické nálezy z doby od 100 tis. let př. n. l. do počátku 20. stol. našeho letopočtu.  Je zde více než 27 tis. exponátů zahrnující dobu bronzovou a kamennou, helénistické, kušánské a tokharistánské období historické Baktrie, období středověku a epochy dynastie Khanidů.  Dále pak i numismatické kolekce, obrazy, sochy nebo archivní fotografie.  Součástí muzea je i vědecká knihovna s více než 16 tis.