Památky: Mir

nalezených záznamů: 1

Výsledky

Region, ve kterém se Mirský zámek nachází, má dlouhou historii politické a kulturní konfrontace a koalescence, která je živě znázorněna ve tvaru a vzhledu této stavby.  Je to úrodná oblast v geografickém středu Evropy na křižovatce nejdůležitějších obchodních cest a zároveň v epicentru klíčových evropských a globálních vojenských konfliktů mezi sousedními mocnostmi s různými náboženskými a kulturními tradicemi.  Krátké období historie započaté v druhé polovině 15. století bylo poznamenáno kombinací bezprecedentních změn v náboženské, humanitární a ekonomické oblasti.