Památky: Brest

nalezených záznamů: 1

Výsledky

Bělověžský prales je poslední zbývající původní listnatý a smíšený les evropských nížin.  Rozlehlé lesní porosty se nachází na rozvodí Baltského a Černého moře.  Opadavé i stálezelené stromy jsou domovem mnoha pozoruhodných živočichů, včetně vzácných a zajímavých savců.  Samotný park zaujímá asi jednu desetinu celého Bělověžského pralesa a nalezneme zde širokou škálu flóry a fauny typické pro západní a východní Evropu.