Památky: Ašmiany

nalezených záznamů: 1

Výsledky

První přesné měření dlouhého segmentu poledníku, které pomáhá stanovit přesnou velikost a tvar zeměkoule, vykazuje významný krok ve vývoji věd o Zemi.  Už od roku 500 př. n. l. je známo, že Země není plochá, nýbrž má kulovitý tvar.  Ve 3. století př. n. l. vyvinul Eratosthenés zeměměřičské techniky a teorii pro určení velikosti Země.  Tato teorie byla užívána, dokud nenastoupila doba satelitní geodézie.