Památky: Kuňja-Urgenč

nalezených záznamů: 1

Výsledky

Město Kuňja-Urgenč se nachází na území severního Turkmenistánu, na levém břehu řeky Amudarjy. Urgenč býval kdysi hlavním městem Chorézmského regionu, který byl součástí Achaimenovské říše (5. stol. př. n. l.).