Památky: Bělorusko

nalezených záznamů: 4

Výsledky

Architektonický, obytný a kulturní komplex rodiny Radziwillů v Ňasviži je kolébkou nového stavebního pojetí založeného na sloučení západních tradic, které vedlo k vytvoření nové architektonické školy ve střední Evropě.

Bělověžský prales je poslední zbývající původní listnatý a smíšený les evropských nížin.  Rozlehlé lesní porosty se nachází na rozvodí Baltského a Černého moře.  Opadavé i stálezelené stromy jsou domovem mnoha pozoruhodných živočichů, včetně vzácných a zajímavých savců.  Samotný park zaujímá asi jednu desetinu celého Bělověžského pralesa a nalezneme zde širokou škálu flóry a fauny typické pro západní a východní Evropu.

Region, ve kterém se Mirský zámek nachází, má dlouhou historii politické a kulturní konfrontace a koalescence, která je živě znázorněna ve tvaru a vzhledu této stavby.  Je to úrodná oblast v geografickém středu Evropy na křižovatce nejdůležitějších obchodních cest a zároveň v epicentru klíčových evropských a globálních vojenských konfliktů mezi sousedními mocnostmi s různými náboženskými a kulturními tradicemi.  Krátké období historie započaté v druhé polovině 15. století bylo poznamenáno kombinací bezprecedentních změn v náboženské, humanitární a ekonomické oblasti.

První přesné měření dlouhého segmentu poledníku, které pomáhá stanovit přesnou velikost a tvar zeměkoule, vykazuje významný krok ve vývoji věd o Zemi.  Už od roku 500 př. n. l. je známo, že Země není plochá, nýbrž má kulovitý tvar.  Ve 3. století př. n. l. vyvinul Eratosthenés zeměměřičské techniky a teorii pro určení velikosti Země.  Tato teorie byla užívána, dokud nenastoupila doba satelitní geodézie.