Saryarka

Saryarka, to jsou stepi a jezera severního Kazachstánu. Lokalita je přírodní památka, která byla pro svou unikátnost zařazena organizací UNESCO na seznam světového dědictví. Patří sem dvě chráněné oblasti: Naurzum státní přírodní rezervace a Korgalzhyn státní přírodní rezervace o celkové rozloze 450 344 hektarů. Nachází se zde mokřady mimořádně významné pro stěhovavé vodní ptáky, včetně celosvětově ohrožených druhů, jako je velmi vzácný jeřáb bílý, pelikán kadeřavý nebo orel páskovaný. Tyto mokřady jsou klíčovými zastávkami a křižovatkami na středoasijských trasách ptáků z Afriky, Evropy a jižní Asie do hnízdišť v západní a východní Sibiři.

200 000 hektarů středoasijské stepi poskytuje cenné útočiště více než polovině druhů stepní flory typické pro mírný biom luk a pastvin, mnoha ohroženým druhům ptáků i kriticky ohroženým sajgám, dříve hojnému druhu antilopy, jehož počet byl značně snížen díky pytláctví. V lokalitě se nachází jezera se sladkou i slanou vodou. Vodní plochy v oblasti Korgalzhyn-Tengiz poskytují potravinovou základnu pro 15-16 milionů ptáků, včetně husích hejn čítajících až 2,5 milionu jedinců a také hnízdiště pro 350 tisíc vodních ptáků. Jezera v rezervaci Naurzum poskytují hnízdiště dalšímu půl milionu vodních ptáků.