Termez

Archeologické muzeum Termez se návštěvníkům otevřelo v dubnu 2002 na počest založení stejnojmenného města před 2500 lety.  V muzeu jsou k vidění archeologické nálezy z doby od 100 tis. let př. n. l. do počátku 20. stol. našeho letopočtu.  Je zde více než 27 tis. exponátů zahrnující dobu bronzovou a kamennou, helénistické, kušánské a tokharistánské období historické Baktrie, období středověku a epochy dynastie Khanidů.  Dále pak i numismatické kolekce, obrazy, sochy nebo archivní fotografie.  Součástí muzea je i vědecká knihovna s více než 16 tis. unikátních knih, periodik a dalších dokumentů včetně vzácných ručně psaných a litografických vydání v arabštině, perštině i evropských jazycích.

Věž Zurmala je stúpa (buddhistická sakrální stavba), jejíž pozůstatky pochází z doby Kušánské říše (1. - 3. stol., území zhruba dnešního Afghánistánu, Tádžikistánu, Pakistánu a části severní Indie).  Válcovitá stavba je postavena z nepálených čtvercových cihel, stojí na základně 22 x 11 m, má 14,5 m v průměru a je 13 m vysoká, zakončená kulovitým vrcholem.  Do dnešní doby bylo v Uzbekistánu lokalizováno dvacet podobných buddhistických památek.

Komplex Sultan Saodat ("Jeho Excelence sultán") je soubor náboženských staveb, jako jsou mauzolea, mešity a chanaky.  Začal se rozvíjet už na přelomu 11. a 12. století při hrobech členů tehdy vlivné dynastie Sayyid, kteří byli, jak praví legenda, potomky proroka Mohameda.

Chanaka Kirk Kiz ("čtyřicet panen") se pojí s legendou o bojovných ženách Amazonkách, které zde prý kdysi přebývaly.  Tato stavba palácového typu se nachází mimo středověký Termez a v minulosti byla součástí obrovského venkovského panství dynastie Samanidů.