Podmínky použíti stránek Maximatour.cz

Maximatour, spol. s r.o.
se sídlem: Opletalova 958/27, PSČ 110 00, Praha 1
IČ: 62913077, DIČ:CZ62913077,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35225
pro využívání webových stránek umístěných na internetové adrese www.maximatour.cz

Popis služby
Stránky www.maximatour.cz zobrazují nabídku služeb provozovatele stránek a další informace souvísející s nabízenými službami, zejména z oblasti cestovního ruchu.

Platnost podmínek
Tyto podmínky jsou platné dnem zveřejnění na stránkách www.maximatour.cz. Provozovatel není povinen informovat uživatele stránek o změně podmínek. Pokud uživatel používá služby stránek www.maximatour.cz souhlasí s těmito podmínkami v jejich platném znění.
Doporučujeme proto uživatelům, aby pravidelně kontrolovali a seznamovali se s platnými podmínkami.

Ochrana obsahu stránek
Obsah na stránkách www.maximatour.cz je chráněn zákony o duševním vlastnictví. Provozovatel stránek uděluje uživateli omezenou, odvolatelnou, nepřevoditelnou, neexkluzivní licenci k zobrazení obsahu na počítači uživatele a/nebo vytisknuti přiměřeného množství kopii, a to pouze pro osobní, nekomerční účely.
Pokud to není výslovně uvedeno v těchto podmínkách jinak, nesmíte kopírovat, distribuovat, modifikovat, veřejně předvádět a zobrazovat, tvořit odvozená díla jakéhokoliv obsahu stránek www.maximatour.cz bez předchozího souhlasu provozovatele. Komerční využití a redistribuce je zakázaná.

Změny na stránkách
Uživatel může používat stránky www.maximatour.cz pouze pokud jsou dostupné a v podobě jak jsou dostupné. Provozovatel si vyhrazuje právo dočasně nebo trvalé zamezit přístup na stránky uživateli bez předchozího upozornění.

Vyloučení odpovědnosti za škody
Funkčnost stránek www.maximatour.cz závisí na mnoha faktorech, jako například na hardwaru, softwaru a přístupu k sítí Internet, který používáte. Je možné, že stránky www.maximatour.cz nebudou na vašem počítačí pracovat korektně. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené používáním stránek www.maximatour.cz.

Ochrana osobních údajů
Provozovatel stránek www.maximatour.cz vyžaduje občas pouze zadání platné emailové adresy, nevyžaduje zadání osobních údajů ve smyslu zák.č. 101/2000 Sb.

Provozovatel neposkytne údaje o emailové adrese žádné třetí osobě.

Služby třetích stran
Na stránkách www.maximatour.cz můžou být použity služby třetích stran (Google Analytics aj.). Tato služba může s použitím "cookie"(DART) sledovat váš pohyb po internetu a lépe tak cílit své reklamy. Sledování je anonymní. Cookie neukládá žádné osobní údaje. Více na této stránce.