Maximatour

Víza do Běloruska


Od 12.02.2017 platí bezvízový vstup do Republiky Bělarus na dobu do 5 dní ode dne vstupu přes hraniční přechod Národní letiště Minsk pro občany 80 států včetně České republiky. Podrobné informace o podmínkách bezvízového vstupu naleznete zde

Pokud nesplňujete podmínky pro bezvízový vstup, potřebujete vyřidit víza.

Potřebné dokumenty:

 • cestovní pas - pas musí mít minimálně dvě volné stránky určené pro udělení víza a doba platnosti pasu musí nejméně o 90 dní překračovat datum konce platnosti víza.
 • vyplněná žádost (vyplněná na počítači nebo hůlkově)
 • aktuální barevná fotografie (3,5 x 4,5 cm)
 • kopii cestovního pojištění na celou dobu platnosti víza. Potvrzení o cestovním pojištění musí obsahovat:
 • jméno a příjmení cestujícího, číslo pojistné smlouvy, časovou platnost pojištění, údaj o výši pojistných limitů  a územní platnost.
 • plná moc
 • Další dokumenty závisí na typu víza, o který žádáte.
  • k zajištění turistického víza:
   • pozvání od běloruské cestovní kanceláře nebo hotelu ("Chodotajstvo") - při závazné rezervaci ubytování na dobu trvání víza Vám pozvání Vám rádi zajistíme ZDARMA
  • k zajištění soukromého nebo obchodního víza s platností do 30 dnů není pozvání požadováno
  • k zajištění krátkodobého obchodního víza na 1, 2 nebo mnoho stupů s platností do 90 dnů: 
  • k zajištění dlouhodobého obchodního víza na mnoho stupů s platností do 1 roku:
   • originál dlouhodobého pozvání od běloruské právnické osoby stanoveného vzoru
   • kopie smlouvy (kontraktu, dohody o spolupráci) mezi běloruskou právnickou osobou a cizím státním občanem nebo zahraniční organizací, v níž je zaměstnán, potvrzující existenci pevných obchodních vzájemných vztahů nebo dokumenty běloruské právnické osoby (včetně zakladatelských) potvrzující, že cizí státní občan je ředitelem nebo zakladatelem obchodní organizace se zahraničními investicemi (zahraniční nebo společné organizace), a opatřené razítkem běloruské nebo české právnické osoby
   • pracuje-li cizí státní občan v organizaci, která uzavřela smlouvu (kontrakt, dohodu o spolupráci) s běloruskou právnickou osobou: dokument potvrzující skutečnost, že je cizí státní občan v této organizaci zaměstnán, vyhotovený na hlavičkovém papíře zahraniční organizace a podepsaný jejím ředitelem
  • v případě potřeby na základě rozhodnutí konzulárního úředníka: další dokumenty potvrzující údaje uvedené v žádosti a existenci obchodních vztahů. např:  originál výpisu o běloruské právnické osobě z Jednotného státního rejstříku právnických osob a soukromých podnikatelů Republiky Bělarus nebo kopie potvrzení o státní registraci právnické osoby v Běloruské republice ověřená notářem Běloruské republiky  (s platností 90 dní od data notářského ověření)​
    

Typ víza

Standardní doba vyřízení

Expresní doba vyřízení

7-10 dnů

3-4 dny

Turistické, obchodní, tranzitní nebo soukromé na 1, 2 nebo mnoho vstupů

60 EUR +1000,- 

120 EUR +1000,- 

 

 

 

 

!!!Veškeré podklady potřebujeme nejméně 1 den před jejich podáním na ambasádě!!!

!!!Do doby vyřízení víz se nezapočítávají státní svátky ČR a RB!!!

*Tranzitní vízum do Běloruska se vydává na základě víza cílového státu a platných dopravních cenin (letenky, železniční jízdenky).

Podmínky vyřízení  víza do Běloruska pro turisty ze třetích zemí jsou zpravidla stejné jako pro občana ČR, liší se výše vízového poplatku, která je stanovena mezivládními dohodami.

 

Vytvářím objednávku...