Maximatour

Víza do Číny

 

Potřebné dokumenty:

 • Cestovní pas a kopie jeho dvojstrany s fotografií
  • Cestovní pas uznávaný ČLR se zbývající platností minimálně šest měsíců a alespoň dvěma prázdnými stránkami pro umístění víza, jakož i kopie pasových údajů s fotografií (pokud je žadatel držitelem dvou či více občanství nebo dvou či více platných českých cestovních pasů, musí předložit všechny cestovní pasy a kopie dvojstran s fotografiemi)
 • Formulář žádosti o vízum
  • Formulář: vyplněný kompletně a podle skutečnosti v anglickém nebo čínském jazyce, vlastnoručně podepsaný žadatelem o vízum (či zákonným zástupcem žadatele). Formuláře s naskenovanými podpisy nebudou přijaty.
 • Fotografie: současná barevná fotografie o rozměrech 48 mm × 33 mm (celý obličej, bez pokrývky hlavy, s bílým pozadím, bez brýlí). Fotografii je vždy nutné přinést/zaslat ve fyzické podobě přestože ji žadatel při vyplňování formuláře žádosti o vízum nahrává do systému v elektronické podobě. 
 • rezervace zpáteční letenky
 • (a) zvací dopis od zvoucí organizace nebo osoby v Číně, na hlavičkovém papíře, psaný v čínském nebo anglickém jazyce, který musí obsahovat:
  • (I) informace o žadateli: celé jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu
  • (II) informace o návštěvě Číny: konkrétní účel, konkrétní časové rozmezí, místo/-a návštěvy, konkrétní vztah mezi žadatelem, vysílací organizací a zvoucí organizací/ osobou, způsob finančního krytí návštěvy
  • (III) informace o zvoucí organizaci nebo osobě: název/jméno, telefonní číslo, adresa, datum vystavení zvacího dopisu, oficiální kulaté (příp. oválné) razítko, celé jméno a podpis odpovědné osoby za zvoucí stranu. Zvoucí osoba se musí podepsat svým skutečným jménem (v případě čínských občanů tedy v čínských znacích, případně přepisem pinyin). Podpisy ve formě západních přezdívek se neakceptují. Totéž platí i pro vysílací dopis.
 • (b) žadatelé, kteří se účastní veletrhu China Import and Export Fair (Canton Fair): pozvání vydané organizátorem veletrhu
 • žadatelé o vícevstupé vízum předloží navíc vysílací dopis od zaměstnavatele nebo jiné vysílající organizace dokazující obchodní účel cesty, který musí obsahovat:
  • (I) informace o žadateli: celé jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu
  • (II) informace o návštěvě Číny: konkrétní účel, konkrétní časové rozmezí, místo/-a návštěvy, konkrétní vztah mezi žadatelem, vysílací organizací a zvoucí organizací/ osobou, způsob finančního krytí návštěvy
  • (III) informace o vysílající organizaci nebo osobě: název/jméno, telefonní číslo, adresa, datum vystavení vysílacího dopisu, razítko, celé jméno a podpis odpovědné osoby za vysílající stranu.
  • Pozn.: Vysílací dopis se vyžaduje také od OSVČ a jednatelů firem. V obou těchto případech je nutné navíc doložit výpis z živnostenského či obchodního rejstříku.
  • Pozn.: V případě žádosti o vícevstupé vízum musí jak zvací dopis tak i vysílací dopis obsahovat informaci o tom, že žadatel bude žádat o vícevstupé M vízum, dále informaci o platnosti požadovaného víza a délce pobytu.
  • Pozn.: O vícevstupé vízum typu M mohou žádat pouze osoby, které již v minulosti dvakrát získaly čínské vízum a předloží kopii těchto víz.
 • Údaje vysílacího a zvacího dopisu musí souhlasit !!
 

                                                            Doba vyřízení 7-10 dnů

Obchodní vízum s platností do 30 dnů
na 1 nebo 2 vstupy
   3920,- Kč

Obchodní vízum na mnoho vstupů,
s platností 1-5 let
pobyt maximálně 90 dnů z každých 180

  4920,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace 10.06.2019

Vytvářím objednávku...