Nejoblíbenější zájezd po Uzbekistánu – křižovatce Velké hedvábné stezky, zemi starobylé kultury a významných historických hodnot. Nachází se zde více než 4000 architektonických a archeologických památek, z nichž čtyři jsou uvedeny na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Mnohá z těchto historických míst jsou stará stovky i tisíce let. Taškent, Chiva, Buchara, Šachrizabz, Samarkand – pět z deseti nejvýznamnějších měst starověké Transoxanie („země za Amudarjou").

Poznávací zájezd po Uzbekistánu, který zahrnuje návštěvu půvabné Ferganské kotliny s překrásnými sady, líbeznými městečky, zručnými řemeslníky a pohostinnými obyvateli.  Dalšími zastávkami jsou zástupci „velké pětky“ starobylých měst: Taškent, Samarkand, Šachrizabz, Buchara a Chiva.

Poznávací zájezd po Uzbekistánu, který zahrnuje návštěvu města Termez, jehož založení se odhaduje do 3. stol. př. n. l.  Z množství zdejších archeologických nalezišť májí bezpochyby největší význam pozůstatky budhistické kultury.  V rámci zájezdu navštívíte také Taškent, Samarkand, Šachrizabz, Bucharu a Chivu - pět z deseti nejvýznamnějších měst starověké Transoxanie („země za Amudarjou").