Historická místa Uzbekistánu (zahrnuje Termez)

Poznávací zájezd po Uzbekistánu, který zahrnuje návštěvu města Termez, jehož založení se odhaduje do 3. stol. př. n. l.  Z množství zdejších archeologických nalezišť májí bezpochyby největší význam pozůstatky budhistické kultury.  V rámci zájezdu navštívíte také Taškent, Samarkand, Šachrizabz, Bucharu a Chivu - pět z deseti nejvýznamnějších měst starověké Transoxanie („země za Amudarjou").  Mnohá z těchto historických míst jsou stará stovky i tisíce let.  Byly to významné zastávky obchodních karavan putujících po Velké hedvábné stezce, jejich výstavba byla na vysoké úrovni, rozvíjela se zde rozmanitá umění, řemesla i věda.

Tento zájezd do Uzbekistánu je připraven tak, aby splňoval nároky zájemců o historii, pestrou kulturu a velkolepou architekturu různých, zde žijících národů.  Balíček obsahuje pečlivě vybranou historickou, architektonickou a kulturních složku.

TAŠKENT - SAMARKAND - TERMEZ - ŠACHRIZABZ - BUCHARA - CHIVA - URGENČ - TAŠKENT

1. den: Taškent
přílet do Taškentu, transfer do hotelu
13:00 - 14:00 oběd
14:00 - 19:00 exkurse v Taškenktu
19:00 - 20:00 večeře, nocleh v Taškentu

Exkurse v Taškentu:

 • architektonický komplex Khazret-Imam, nekropole imáma Abu Bakr Muhammada al-Kaffal Shashi (15. stol.)
 • madrasa Barak-khan (15. - 16. stol.)
 • madrasa Tillya Sheikh (15. - 16. stol.)
 • mešita Juma (15. stol.)
 • madrasa Kukeldash (16. stol.)
 • bazar Chorsu (2. - 1. stol. př. n. l.)
 • budova opery a baletu Alisher Navoi (1939 - 1947)
 • palác velkovévody Nikolaje Konstantinoviče Romanova (1889 - 1890)
 • náměstí Tamerlána (19. stol.)
 • odbíjecí hodiny
 • římskokatolický kostel (1913 - 1917)

2. den: Taškent - Samarkand
05:30 - 06:30 snídaně
06:30 transfer na vlakové nádraží, rychlík "Afrosiyob" do Samarkandu odjíždí v 08:00
10:30 příjezd do Samarkandu
11:00 - 13:00 exkurse
13:00 - 14:00 oběd
14:00 - 15:00 ubytování v hotelu, odpočinek
15:00 - 19:00 pokračuje exkurse po Samarkandu
19:00 - 20:00 večeře, nocleh v Samarkandu

Exkurse v Samarkandu:

 • mausoleum Gur Emir s Tamerlánovou hrobkou (14. - 15. stol)
 • mausoleum Ruhabad (14. stol.)
 • náměstí Registan ("písečné místo"): madrasa Ulugbeg (15. stol.), madrasa Sher-Dor (17. stol.), madrasa Tillya-Kari (17. stol.)
 • mešita Bibi-Khanym (14. stol.)
 • bazar Siyab
 • mešita Hazret-Hyzr (19. stol.)
 • architektonický komplex Shakhi-Zinda (11. - 19. stol.)
 • Ulugbegova observatoř (15. stol.)

3. den: Samarkand - Termez
07:00 - 08:00 snídaně
08:00 - 12:00 exkurse po okolí Samarkandu
12:00 - 13:00 oběd
13:00 - cesta do Termezu (376 km, 5,5 hod.)
18:30 - příjezd do Termezu, ubytování v hotelu, večeře, nocleh v Termezu

Exkurse po okolí Samarkandu:

 • papírna ve vesnici Konigil
 • komplex imáma Al Bukhari (16. stol.)
 • mausoleum "sv. Daniela" - Khodja Daiyar (počátek 20. stol)

4. den: Termez
07:00 - 08:00 snídaně
08:00 - 13:00 exkurse
13:00 - 14:00 oběd
14:00 - 19:00 pokračování exkurse po Termezu
19:00 - 20:00 večeře, nocleh v Termezu

Exkurse v Termezu:

 • archeologické museum v Termezu (2001)
 • lokalita starobylého budhistického komplexu Fayaz-Tepa (2. - 3. stol.)
 • mausoleum Hakima At Termezi (9. - 15. stol), 4 km
 • věž Zurmala (1. - 2. stol. př. n. l.)
 • mausoleum Sultana Saodata (10. - 15. stol.), 7,5 km
 • khanaka Kokaldor Ota (16. stol.), 4 km
 • ženský klášter Kirk Kiz (9. - 10. stol.), 4 km

5. den: Termez - Šachrizabz
06:00 - 07:00 snídaně
07:00 cesta do Šachrizabzu (300 km, 5 hod.)
12:00 - 13:00 oběd
13:00 - 16:00 ubytování v hotelu, odpočinek
16:00 - 19:00 exkurse
19:00 - 20:00 večeře, nocleh v Šachrizabzu

Exkurse v Šachrizabzu:

 • pozůstatky paláce Ak-Saray (14. - 15. stol)
 • komplex Dor-ut Saodat: mešita Khazrati Imam (14. stol.), mauzoleum Jahonigir (14. stol.)
 • komplex Dor-ut Tillavat: Gumbazi-Seiidan, mešita "modrá kupole" Kok Gumbaz (15. stol.)

6. den: Šachrizabz - Buchara
06:00 - 07:00 snídaně
07:00 cesta do Buchary (290 km, 5 hod.)
12:00 - 13:00 oběd
13:00 - 16:00 ubytování v hotelu, odpočinek
16:00 - 19:00 exkurse
19:00 - 20:00 večeře, nocleh v Buchaře

Exkurse v Buchaře:

 • mausoleum Samanidů (9. - 10. stol.)
 • mausoleum Chashma Ayuba (14. stol.)
 • komplex Poi Kalon: minaret Kalon (12. stol), mešita Kalon (12. stol.) a madrasa Miri Arab (16. stol.)
 • madrasa Ulugbeg (15. stol.)
 • madrasa Abdulaziz-khan (17. stol.)

7. den: Buchara
08:00 - 09:00 snídaně
09:00 - 13:00 exkurse
13:00 - 14:00 oběd
14:00 - 19:00 pokračuje exkurse v Buchaře
19:00 - 20:00 večeře, nocleh v Buchaře

Exkurse v Buchaře a jejím okolí:

 • mešita Magoki-Attari (10. - 16. stol.)
 • komplex Lyabi-Hauz: khanaka a madrasa Nadir Divan-Beghi (1620), madrasa Kukeldash (1568 - 69)
 • pevnost Ark (11. - 20. stol.): citadela Ark, mešita Bolo Hauz, mešita Balyand
 • palác Sitorai Mokhi Khosa, letní sídlo posledního bucharského emíra (19. - 20. stol)
 • Chor-Bakr, rodinný hřbitov šajcha Jubariy (1563)
 • nekropole šajcha Baha-ud-Din Naqshbanda (16. stol.)
 • budovy středověkých obchodních center: Toki-Zargaron, Toki-Sarrafon a Toki-Tilpak-Furushon (15. - 16. stol.)

8. den: Buchara - Chiva
07:00 - 08:00 snídaně
08:00 cesta do Chivy (480 km, 9 - 11 hod.)
13:00 - 14:00 oběd v poušti (formou balíčku)
19:00 příjezd do Chivy, ubytování v hotelu
19:30 - 20:30 večeře na rozloučenou, nocleh v Chivě

9. den: Chiva - Urgenč - Taškent
07:00 - 08:00 snídaně
08:00 - 12:00 volno
12:00 - 13:00 odhlášení z hotelu a oběd
13:00 - 16:00 exkurse
17:00 - 18:00 večeře
18:00 transfer do Urgenče (35 km, 30 min), večerní let do Taškentu ve 20:20
21:40 přílet do Taškentu, transfer do hotelu, nocleh v Taškentu

Exkurse v Ičan Kala, Chiva:

 • pevnost Kunya-Ark (17. stol.)
 • minaret Kalta Minor (18. stol.)
 • madrasa Muhammad Amin-Khan (1845 - 1855)
 • mešita s minaretem Djuma (18. stol.)
 • palác Tash-Hauli (19. stol)
 • "bílá" mešita Ak (17. stol)
 • nekropole Pahlavana Mahmuda (1810)
 • minaret a madrasa Islam Khodja (1908 - 1910)

10. den: Taškent
transfer na letiště dle času odletu

madrasa Miri Arab, Buchara, Uzbekistán
pevnost Ark, Buchara, Uzbekistán
západní brána pevnosti Ičan Kala a Kalta Minor, Chiva, Uzbekistán
hradby pevnosti Ičan Kala, Chiva, Uzbekistán
mausoleum Gur Emir, Samarkand, Uzbekistán
náměstí Registan, Samarkand, Uzbekistán
madrasa Sher Dor, Samarkand, Uzbekistán
mešita Juma, Taškent, Uzbekistán
mausoleum Hakima At Termezi, Termez, Uzbekistán
ženský klášter Kirk Kiz, Termez, Uzbekistán
věž Zurmala, Termez, Uzbekistán

Nezávazná poptávka zájezdu

Image CAPTCHA
Zadejte znaky, které vidíte na obrázku výše.