Kyjev a Černobyl

Čtyřdenní individuální zájezd do hlavního města Ukrajiny s návštěvou černobylské zóny.

Termín: kdykoliv dle Vašeho přání - kvůli zajištění vstupu do zóny je přihlášení je možné nejpozději 3 týdny před plánovaným odletem 

 

1. den 
Dopoledne odlet z Prahy přímým letem.
Odpoledne přílet do Kyjeva, transfer do hotelu s okružní prohlídkou města  - v průběhu prohlídky Vás seznámíme s  hlavním městem současné Ukrajiny. Uvidíte Majdan Nezaležnosti, Kreščatik, katedrálu sv. Sofie (včetně vstupu), Michajlovský klášter a mnoho dalšího. 
Ubytování v centru města v hotelu 3*+, volný čas, nocleh

2. den
Snídaně v hotelu.
Pokračování prohlídky města s návštěvou Katedrály sv. Sofie, Kyjevo-pečerské Lavry a přilehlého Parku Slávy.
Katedrála sv. Sofie (1037) byla postavena a vyzdobena v období největšího  ekonomického a kulturního rozkvětu Kyjevské Rusi. Konaly se zde oficiální a náboženské obřady, korunovace a pohřby knížat, která jsou zde i pochována. Kníže Jaroslav Moudrý založil při katedrále první knihovnu na Rusi, a také první školu pro dívky a chlapce. Katedrála byla hlavním sídlem  Kyjevského metropolity. Interiér chrámu se dochoval z 11 století téměř autenticky a neprošel žádnými podstatnými změnami.
Kyjevo-Pečerská Lavra – nejposvátnější místo mezi evropskými pravoslavnými svatyněmi. Tiché místo odpočinku svatých mnichů  v hlubinách Bližnich i Dalnich Peščer (jeskyní).
Park Slávy s muzeem 2. světové války byl otevřeno v roce 1973. Součásti komplexu budovy je socha Matky Vlasti, sochařská galerie, která je věnovaná hrdinům fronty a týlu, Číše Slávy (průměr 16 m), a také výstava vojenské techniky z dob 2. světové války. Základní expozice zabírá plochu 5000 m2 a čítá 12 tisíc exponátů. 
 
 
3. den
Snídaně v hotelu .
Celodenní exkurse do Černobylu (výklad v ruštině nebo angličtině) – prohlídka 10-ti kilometrové „zakázané zóny“, návštěva „města duchů“ Prypjati.
Transfer z Kyjeva do Černobylské zóny
“Černobylská zóna“
Setkání s průvodcem na kontrolním vstupním bodě „Dityatki“, kontrola dokladů, dopravního prostředku a zavazadel.
Bezpečnostní instruktáž o pobytu v zóně  
Foto zastávka u pomníku statečným požárníkům – lidem, kteří zachránili svět.
Návštěva kanceláře státní agentury „Chernobylinterinform“ Nejnovější poznatky a zprávy o likvidaci následků katastrofy ve 30-ti kilometrové, nejhůře kontaminované zóně, prognózy do budoucna.
Vstup do „zakázané“ 10-ti kilometrové zóny přes kontrolní stanoviště „Leliv“. Budete udiveni ohromnými valy podél cest, posetými tabulkami s červeným „trojlístkem“ ve žlutém trojúhelníku. Tyto valy pohřbily radioaktivní odpad a někde zbytky celých vesnic. 
Foto zastávka  blízko 4. reaktoru. Budete pouhých 100 m od nejvíce střeženého objektu zóny.  Můžete se pozdravit se zaměstnanci elektrárny.
Budete projíždět okolo „červeného lesa“, který byl ponechán pro vědecký výzkum.
"Město duchů" Prypjať. Uvidíte město, opuštěné jeho 50 tisíci obyvateli během 24 hodin. Duch Sovětských časů zde však vládne dosud. Budete mít možnost vyfotit si státní znaky Sovětského svazu a Sovětské Ukrajiny, slogan „Mír, Práce a Máj“ červenožlutou veřejnou telefonní budku a další objekty, tolik typické pro 80. léta v Sovětském svazu. Uvidíte také zábavný park s velkým „ruským kolem“, který měl být slavnostně otevřený u příležitosti oslav 1. Máje 1986. K tomu ale nikdy nedošlo. Park nikdy své návštěvníky nespatřil. Prypjať je podobná mumii. Má tělo, ale duše již chybí.
Ekologicky čistý oběd.
Návštěva městečka Černobyl: Park Slávy, Památník 2. světové války,  pamětní deska likvidátorům katastrofy, kteří následně zahynuli, ukázka techniky, která byla použita při odstraňování následků katastrofy.
Dle možností si budete moci sami promluvit s obyvateli opuštěných vesnic, s takzvanými „samousedlíky“
Dozimetrická kontrola při výjezdu ze zóny.
Návrat do Kyjeva mezi 18:00-20:00 hod.
 
4.den
Snídaně formou balíčku na cestu.
Transfer na letiště, odlet z Kyjeva, návrat do Prahy
 
K zajištění povolení vstupu do zóny od Vás budeme potřebovat následující údaje:
 
Jméno a příjmení  
Číslo cestovního pasu  
Datum narození  
Státní občanství  
Vykonávané povolání
 
Podmínky účasti:
exkurse do Černobylu se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let bez zdravotních kontraindikací
 
Termín: kdykoliv dle Vašeho přání - kvůli zajištění vstupu do zóny je přihlášení je možné nejpozději 3 týdny před plánovaným odletem 
Ceny
 
Cena za balíček služeb zahrnuje:
Zpáteční letenku Praha - Kyjev - Praha na přímé lety včetně poplatků pouze s příručním zavazadlem (váha max. 7 kg a maximální rozměry 55x40x20cm)
3 x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji hotelu 3* v centru Kyjeva
3 x snídani
Transfer z/na letiště
Exkurse, transfery a služby česky mluvícího průvodce podle programu
Celodenní exkurse do Černobylu s výkladem v ruštině nebo angličtině
povolení ke vstupu do zóny
1 x oběd
 
Cena za balíček služeb nezahrnuje:
Cestovní pojištění
příplatek za jednolůžkový pokoj 
poplatek za odbavené zavazadlo do 23 kg 650 Kč/1 směr
 
 
Černobyl sarkofág
Katedrála sv. Sofie (11 stol.)

Nezávazná poptávka zájezdu

Image CAPTCHA
Zadejte znaky, které vidíte na obrázku výše.