Petrohrad – severní metropole Ruska

Pětidenní skupinový zájezd do Petrohradu s místním česky mluvícím průvodcem.

Termíny:  26.-30.05.2018 a 28.07.-01.08.2018

Cena:  22.320 CZK

1.den
Dopoledne odlet z Prahy přímou linkou , odpoledne přílet do PetrohraduTransfer do hotelu s krátkou okružní prohlídkou,  během uvidíte nejznámější místa města, Isaakijevský chrám, Něvský prospekt, budovu Admirality, Zimní palác a Petro-Pavlovskou pevnost - nejstarší stavbu ve městě, místo posledního odpočinku ruských carů (pouze exteriéry, bez vstupů), ubytování ve dvoulůžkových pokojích hotelu 3* v centru města, nocleh.

2.  den
Snídaně v hotelu.
Pokračování prohlídky města s návštěvou Petropavlovské pevnosti, která byla založena v roce 1703 na Zaječím ostrově a  měla sloužit jako ochrana přístupu do Baltského moře z delty řeky Něvy. Původně dřevěná, později zděná pevnost se brzy stala  také vězením pro řadu politických vězňů, mezi nimi bychom našli spisovatele Dostojevského nebo revolucionáře Trockého.
Návštěva Isaakijevského chrámu což je největší ruský pravoslavný chrám v Sankt Petěrburgu (dnes muzeum) a druhý největší na světě po chrámu Krista Spasitele v Moskvě. Je zasvěcen sv. Izáku z Dalmácie, patronu Petra Velikého. Chrám se stavěl 40 let, od r. 1818 do r. 1858.
Chrám „Spas na Krovi“  (včetně vstupu) - dne 1. března 1881 teroristé z organizace „Narodnaïa Volia”  vedení „vůlí  lidu“  smrtelně zranili cara Alexandra II Osvoboditele, který zrušil nevolnictví v Rusku. Alexandr III, syn zesnulého cara dal postavit chrám v čistě „ruském stylu“, a to přesně na místě, kde byla prolita krev jeho otce.  

3. den
Snídaně v hotelu.
Výlet do Petergoffu (Petrodvorce)
Cestu budete absolvovat po vodě – přímo od Zimního paláce lodí přes finský záliv až ke břehům, na nichž leží honosné sídlo zakladatele Sankt Peterburgu.
Petergoff – holandsky „Petrův zámek“– záměr postavit carské sídlo, které by ve své nádheře nezaostávalo ani za francouzským Versailles, vznikl u Petra I. v roce 1714. Během prohlídky navštívíte Velký palác a spodní park se stovkami fontán.
Návrat do Petrohradu, volný čas.

Fakultativně možnost navštívit večerní představení ruských národních tanců s drobným občerstvením v Nikolajevském paláci (za doplatek)

4. den
Snídaně v hotelu.
Návštěva Ermitáže. Během prohlídky uvidíte jen nepatrný zlomek z toho, co čítají muzejní sbírky. Celkem bychom zde nalezli přes 3 miliony exponátů, což znamená, že kdybyste chtěli každému z uměleckých předmětů věnovat pouhou 1 minutu svého času, strávíte na prohlídce bez jídla, spánku a odpočinku celkem více než 5 let a 7 měsíců.
Puškin nebo-li Carskoje selo  známý svým Jekatěrinským palácem, postaveným ve stylu italského barroka. Tento Modro-bílo-zlatý zámek byl postaven na rozkaz  carevny Kateřiny, druhé ženy Petra Velikého, jako carská rezidence. Dnes je svou více než 300 metrů dlouhou vnější fasádou zdobenou zlatem a sloupy, velkým tanečním sálem a samozřejmě světově proslulou „Jantarovou komnatou“. Prohlídka Jekatěrinského paláce včetně Jantarové komnaty a přilehlého parku.
Návrat do Petrohradu, nocleh.

5.den
Snídaně v hotelu.
Volné dopoledne, transfer na letiště, odlet z Petrohradu, přílet do Prahy odpoledne.

TermínyCena
26.-30.05.201822.320 Kč

28.07.-01.08.2018

22.320 Kč

Cena zahrnuje:

 • Letenku na přímé lety Praha – Petrohrad – Praha včetně poplatků
 • 4 x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji v hotelu 3*+ (centrum města)
 • 4 x snídani
 • Transfer z/na letiště
 • Exkurse – transfery a služby česky mluvícího průvodce podle programu
 • jízdenky na loď Meteor z Petrohradu do Petrodvorců (Petěrgoff) 
 • Vstupné dle programu (Isaakijevský chrám (bez věžě), Petropavlovská pevsnot, Spas na krovi, Ermitáž, Puškin – Jekatěrinský palác a park, Petěrgoff – Velký palác a dolní park)

Cena nezahrnuje:

 • Cestovní pojištění
 • příplatek za 1lůžkový pokoj 5 840,- Kč/os.,
 • vstupenka na večerní folklorní představení 1 150,- Kč
 • vstupenka na divadelní představení 2900 Kč
 • Ruské vízum 2220,-Kč

   
Kazaňský chrám na Něvském prospektu
Jekatěrinský palác v Puškinu
Palácové náměstí v Petrohradě
Petropavlovská pevnost
Petrodvorec (Petěrgof)
Výběžek Vasilkovského ostrova na Něvě

Nezávazná poptávka zájezdu

Image CAPTCHA
Zadejte znaky, které vidíte na obrázku výše.