Víza do Ruska

OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI  S PANDEMIÍ COVID-19

Od 18. března 2020 je do odvolání omezen vstup/výstup na/z území RF občanům RF a osobám bez ruského občanství (na základě usnesení Vlády RF č. 635 z 16. 03. 2020 , usnesení Vlády RF č. 763 z 27. 03. 2020).

Zároveň od 18. března bylo pozastaveno vydávání jak elektronických víz do některých regionů RF, tak dalších víz nutných pro vstup na území RF. Omezení se však netýká vybraných kategorií osob jako např.  VKS (vysoce kvalifikovaných specialistů), pracovníků diplomatických misí/konzulátů akreditovaných v RF, pracovníků mezinárodních organizací a jejich zastoupení, dalších oficiálních zastoupení států a jejich rodinných příslušníků; pracovníků mezinárodní přepravy (řidičů nákladních vozidel, pilotů a posádek letadel, námořníků, strojvůdců a posádek vlaků, námořních a říčních plavidel); členů oficiálních mezinárodních delegací, diplomatických kurýrů; cizinců v případě úmrtí blízkého rodinného příslušníka (nutno doložit potvrzení o úmrtí a doložit příbuzenský vztah); rodinných příslušníkům občanů RF (manželé, rodiče, děti, pěstouni, opatrovníci) – nutno doložit dokument potvrzující příbuzenský vztah.

Více informací o aktuálních pravidlech vstupu na území Ruska a karanténních opatřeních naleznete na stránkách MZV ČR zde

 

Co je k vyřízení víza do Ruska potřeba:

  • originál a xerokopie cestovního pasu žadatele. Platnost pasu musí být o 6 měsíců delší než je platnost víza. V pase musí být minimálně jedna volná dvoustránka

  • 1 x vyplněná žádost o vízum nebo původní papírový formulář

  • 1 aktuální barevná fotografie 3,5 x 4,5 cm - průkazový formát, ne starší 6 měsíců, BÍLÉ POZADÍ! 70-80% plochy musí zaujímat hlava, čelní pohled, pokud se usmíváte, nesmí být vidět zuby.

  • kopii cestovního pojištění na celou dobu platnosti víza (u ročních víz stačí platnost na 1. cestu). Potvrzení o cestovním pojištění musí obsahovat: jméno a příjmení cestujícího, číslo pojistné smlouvy, časovou a územní platnost pojištění (Svět nebo Evropa včetně evropské části RF), razítko a podpis (pokud není sjednáno elektronicky). V případě zájmu  Vám pojištění zajistíme u ERV nebo Allianz pojišťovny.

  • turistický voucher s potvrzením (zajišťuje i naše CK  a pokud si u nás zarezervujete ubytování na dobu platnosti víza, poskytujeme voucher zcela ZDARMA)

  • nebo originál patřičně vyřízeného business pozvání (se zajištěním obchodního pozvání Vám rádi pomůžeme)

Typy a ceny víz :

TURISTICKÁ VÍZA na 1 nebo 2 vstupy (pouze v rámci jedné cesty), platnost max. 30 dnů

Cena včetně zajištění pozvání, platnost víza dle pobytu

Cena nezahrnuje pozvání, cestující má vlastní, platnost víza dle pozvání

OBCHODNÍ VÍZA na 1 nebo 2 vstupy, platnost max. 90 dnů (podtypy dělovaja, kommerčeskaja, těchobsluživanije)

Cena včetně zajištění pozvání

Cena nezahrnuje pozvání, cestující má vlastní, platnost víza dle pozvání

OBCHODNÍ VÍZA na mnoho vstupů, platnost max. 1 rok s právem pobytu 90 dnů z každých 180 (podtypy dělovaja, kommerčeskaja, těchobsluživanije)

!!! POUZE pokud cestující v průběhu roku zpětně do Ruska alespoň 1 x vycestoval a doloží to kopií využitého víza včetně vstupních razítek v pase !!!

Cena včetně zajištění pozvání

!!! POUZE pokud cestující v průběhu roku zpětně do Ruska alespoň 1 x vycestoval a doloží to kopií využitého víza včetně vstupních razítek v pase !!!

Cena nezahrnuje pozvání, cestující má ORIGINÁL vlastního zvacího dopisu od ruské zvoucí organizace, platnost víza dle pozvání

OBCHODNÍ VÍZA na mnoho vstupů, platnost max. 1 rok s právem pobytu 90 dnů z každých 180 (podtypy dělovaja, kommerčeskaja)

Cena včetně zajištění pozvání

OBCHODNÍ VÍZA na mnoho vstupů, platnost max. 1 rok s právem pobytu 90 dnů z každých 180 (podtyp těchobsluživanije)

Cena včetně zajištění pozvání

OBCHODNÍ VÍZA na mnoho vstupů, platnost max. 1 rok s právem pobytu 90 dnů z každých 180 (podtypy dělovaja, kommerčeskaja, těchobsluživanije)

Cena nezahrnuje pozvání, cestující má vlastní, platnost víza dle pozvání

Pro skupiny již od 5 osob poskytujeme SLEVY!!!

Do doby vyřízení víz a pozvání se nezapočítávají státní svátky Ruské Federace a ČR