top of page

Víza do Tádžikistánu

OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI  S PANDEMIÍ COVID-19

Aktuálních informace o pravidlech vstupu na území Tádžikistánu a karanténních opatřeních naleznete na stránkách MZV ČR zde

Elektronické vízum


Potřebné dokumenty:

  • barevný scan cestovního pasu (dvoustránky s fotkou a osobními údaji) ve formátu jpg (pas musí být platný minimálně 6 měsíců po konci víza musí mít alespoň jednou volnou dvoustránku)

  • vyplněná žádost

Oba dokumenty zašlete na email maria@maximatour.cz

Elektronické vízum (turistické, obchodní, humanitární, soukromé apod.) je na 1 vstup a má platnost 45 dnů s právem pobytu maximálně 45 dnů

Po vyřízení žádosti Vám zašleme Vaše elektronické vízum na e-mail ve formátu pdf. Soubor je třeba vytisknout na papír A4 a mít s sebou na pasovou kontrolu a po celou dobu pobytu v Tádžikistánu.

Ceny jsou stejné pro všechny výše uvedené typy víz a nezahrnují pozvání, cestující musí mít vlastní. Pozvání zajišťujeme pouze k turistickým vízům na základě závazné rezervace ubytování nebo zájezdu.

!!!Veškeré podklady potřebujeme nejméně 1 den před jejich podáním na ambasádě!!!

Do doby vyřízení víz a pozvání se nezapočítávají státní svátky Běloruska a ČR

Podmínky vyřízení  víza do Běloruska pro turisty ze třetích zemí jsou zpravidla stejné jako pro občana ČR, liší se výše vízového poplatku, která je stanovena mezivládními dohodami.

Pro skupiny již od 5 osob poskytujeme SLEVY

bottom of page