top of page

Víza na Ukrajinu

OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI  S PANDEMIÍ COVID-19

Aktuálních informace o pravidlech vstupu na území Ukrajiny a karanténních opatřeních naleznete na stránkách MZV ČR zde

Od 01.09.2005 zrušila Ukrajina vízovou povinnost pro občany EU (včetně ČR) a některých dalších zemí při pobytu do 90 dnů z každých 180.

V souladu s výnosem prezidenta Ukrajiny č.j. 1131/2005 ze dne 26. července 2005 ode dne 1. září 2005 je zaveden bezvízový režim vstupu a tranzitního průjezdu územím Ukrajiny pro občany členských zemí Evropské unie, Švýcarské konfederace a Knížectví Lichtenštejnsko.

Zároveň prezidentem Ukrajiny je přijato rozhodnutí o zavedení ode dne 1. srpna 2005 bezvízového režimu vstupu a tranzitního průjezdu územím Ukrajiny pro občany Kanady, USA a Japonska, pokud délka jejich pobytu v Ukrajině nepřekročuje 90 dní.

Občané výše uvedených zemí, kteří vstupují na území Ukrajiny s délkou pobytu nad 90 dní za účelem zaměstnávání, trvalého pobytu, sloučení rodiny nebo studia i nadále budou potřebovat vystavení příslušných víz na zastupitelských úřadech Ukrajiny v ČR.

Víza na Ukrajinu pro osoby, které víza potřebují momentálně nevyřizujeme, neboť konzulát vyžaduje jejich osobní přítomnost při žádosti o vízum.

Cestovní pas musí být platný po celou dobu pobytu na Ukrajině.

bottom of page