top of page

Víza do Uzbekistánu

OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI  S PANDEMIÍ COVID-19

Aktuálních informace o pravidlech vstupu na území Uzbekistánu a karanténních opatřeních naleznete na stránkách MZV ČR zde

Od 1.2.2019 mohou občané ČR cestovat do Uzbekistánu bez víz, pobyt však nesmí přesáhnout 30 dní.

Pokud nesplňujete podmínky pro bezvízový vstup, budete potřebovat vyřídit vízum.

Potřebné dokumenty:

  • cestovní pas (platný minimálně 6 měsíců po konci víza)

  • vyplněnou on-line žádost o vízum - formulář vyplňte a následně vytiskněte

  • 1 průkazové foto (3,5 x 4,5 cm) - aktuální, barevné

  • rezervace zpáteční letenky

  • pokud máte k dispozici také pozvání z Uzbekistánu ověřené MZV Uzbekistánu, bude vízum vyřízeno rychleji.

  • u ročních obchodní víz je třeba doložit kopii pozvání od partnerské zvoucí firmy v Uzbekistánu (stačí zvoucí dopis na hlavičkovém papíře s razítkem a podpisem)

Ceny jsou stejné pro všechny výše uvedené typy víz a nezahrnují pozvání, cestující musí mít vlastní. 

!!!Veškeré podklady potřebujeme nejméně 1 den před jejich podáním na ambasádě!!!

Do doby vyřízení víz a pozvání se nezapočítávají státní svátky Běloruska a ČR

Podmínky vyřízení  víza do Běloruska pro turisty ze třetích zemí jsou zpravidla stejné jako pro občana ČR, liší se výše vízového poplatku, která je stanovena mezivládními dohodami.

Pro skupiny již od 5 osob poskytujeme SLEVY

bottom of page