top of page

Moskva a Petrohrad

1.  den

Dopoledne odlet z Prahy přímou linkou, odpoledne přílet do Petrohradu.

Transfer do hotelu s krátkou okružní prohlídkou, během uvidíte nejznámější místa města, Isaakijevský chrám, Něvský prospekt, budovu Admirality, Zimní palác a Petro-Pavlovskou pevnost - nejstarší stavbu ve městě, místo posledního odpočinku ruských carů (pouze exteriéry, bez vstupů).

Navštívíte slavný křižník Aurora, jehož výstřel zahájil v roce 1917 revoluci, která změnila historický vývoj i tvář Ruska.

Ubytování ve dvoulůžkových pokojích hotelu 3* v centru města, nocleh.

 

2.  den

Snídaně.

Výlet do Petergoffu (Petrodvorce)

Cestu budete absolvovat po vodě – přímo od Zimního paláce lodí přes finský záliv až ke břehům, na nichž leží honosné sídlo zakladatele Petrohradu.

Petergoff – holandsky „Petrův zámek“ – záměr postavit carské sídlo, které by ve své nádheře nezaostávalo ani za francouzským Versailles, vznikl u Petra I. v roce 1714. Během prohlídky navštívíte Velký palác a spodní park se stovkami fontán.

Návštěva Ermitáže. Během prohlídky uvidíte jen nepatrný zlomek z toho, co čítají muzejní sbírky. Celkem bychom zde nalezli přes 3 miliony exponátů, což znamená, že kdybyste chtěli každému z uměleckých předmětů věnovat pouhou 1 minutu svého času, strávíte na prohlídce bez jídla, spánku a odpočinku celkem více než 5 let a 7 měsíců.

Návrat do Petrohradu, nocleh.

 

Fakultativně možnost navštívit večerní představení ruských národních tanců s drobným občerstvením v Nikolajevském paláci nebo divadelní představení.

 

3. den

Snídaně.

Puškin nebo-li Carskoje selo -  známý svým Jekatěrinským palácem, postaveným ve stylu italského barroka. Tento Modro-bílo-zlatý zámek byl postaven na rozkaz  carevny Kateřiny, druhé ženy Petra Velikého, jako carská rezidence. Dnes je svou více než 300 metrů dlouhou vnější fasádou zdobenou zlatem a sloupy, velkým tanečním sálem a samozřejmě světově proslulou „Jantarovou komnatou“. Prohlídka Jekatěrinského paláce včetně Jantarové komnaty a přilehlého parku.

Po návratu do Petrohhradu zavítáte do Chrámu „Spas na Krovi“ , kde dne 1. března 1881 teroristé z organizace „Narodnaïa Volia”  vedení „vůlí  lidu“  smrtelně zranili cara Alexandra II Osvoboditele, který zrušil nevolnictví v Rusku. Alexandr III, syn zesnulého cara dal postavit chrám v čistě „ruském stylu“, a to přesně na místě, kde byla prolita krev jeho otce.  

 

4. den

Snídaně.

Pokračování prohlídky města s návštěvou Petropavlovské pevnosti, která byla založena v roce 1703 na Zaječím ostrově a  měla sloužit jako ochrana přístupu do Baltského moře z delty řeky Něvy. Původně dřevěná, později zděná pevnost se brzy stala  také vězením pro řadu politických vězňů, mezi nimi bychom našli spisovatele Dostojevského nebo revolucionáře Trockého.

Odpoledne Vás čeká ještě prohlídka Isaakijevského chrámu, což je největší ruský pravoslavný chrám v Petrohradě (dnes muzeum) a druhý největší na světě po chrámu Krista Spasitele v Moskvě. Je zasvěcen sv. Izáku z Dalmácie, patronu Petra Velikého. Chrám se stavěl 40 let, od r. 1818 do r. 1858.

5.den

Snídaně.

Volné dopoledne.

Transfer na letiště, odlet z Petrohradu, přílet do Prahy odpoledne.

Snídaně.

Transfer na nádraží, odjezd do Moskvy rychlovlakem Sapsan.

Po příjezdu transfer do hotelu 3*, ubytování.

Večerní okružní prohlídka Moskvy – hlavní ulice, náměstí, moskevské City, nejvýznamnější a nejzajímavější místa. Ulice Tverskaja, velitelství KGB, Bolšoj teatr, ruský „Bílý dům“, chrám Krista Spasitele, Kreml a nábřeží řeky Moskvy (vše pouze exteriéry).

Nocleh.

 

6. den

Snídaně v hotelu .

Moskevské metro – historie jeho založení a návštěva nejkrásnějších stanic, které jsou vyzdobeny sochami, malbami, barevným mramorem a bronzovými lustry.

Pokračování prohlídky centra města, dnes se projdeme po Rudém náměstí a navštívíme  Chrám Vasila Blaženého, nahlédneme do slavného GUMu, uvidíte chrám Krista Spasitele – největší pravoslavný chrám na světě, postavený koncem 20. století na místě původního, který byl stržen komunisty v roce 1934.

Projdeme se nově otevřeným parkem Zarjadje, který vznikl přímo vedle moskevského Kremlu. Je to místo,  kde se snoubí nejmodernější architektura s krásnou výsadbou a přírodním designem.

Krátká projížďka parníkem po řece Moskva, návrat do hotelu, nocleh.

 

7. den

Snídaně v hotelu

Celodenní výlet do Sergiev Posad (dříve Zagorsk), který  bývá označován jako  ruský Vatikán. Je to sídlo patriarchy ruské pravoslavné církve. Prohlídku začnete klášterem svaté Trojice, založeným v první polovině 14.století Sergejem Radoněžským, jedním z nejuctívanějších ruských světců. V roce 1993 byl zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO. Sergiev Posad je také známý jako první domov světoznámé panenky Matrjoška. Navštívíme dílnu, kde se panenky vyrábí a během krátkého kurzu si sami namalujte vlastní panenku Matrjošku!

 

8. den

Snídaně v hotelu.

Moskevský Kreml - historické centrum Moskvy byl vždy považován za symbol vlády a moci nad ruskou zemí. Každá éra ruské historie zanechala v Kremlu svou architektonickou stopu. Kromě hradeb zde najdeme několik chrámů, muzeí a paláců, car pušku nebo car kolokol. V neposlední řadě je Kreml sídlem prezidenta Ruské Federace.

Procházka po Arbatu – jedné z nejstarších moskevských hlavních tříd, která byla jednou řemeslným centrem, v 19. stol. se stala aristokratickou čtvrtí, zatímco o 100 let později je to nejoblíbenější obchodní a nákupní zóna ve městě.

Odjezd do moskevského City – nejmodernější čtvrti s mrakodrapy – možnost vyjet na vyhlídku

Nocleh.

 

9. den

Snídaně v hotelu

Volné dopoledne

Odpoledne transfer z hotelu na letiště, odlet přímým letem z Moskvy. Přílet do Prahy ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje:

 • Letenku na přímé lety Praha – Petrohrad a Moskva – Praha včetně poplatků

 • Odbavené zavazadlo do 23 kg

 • 4 x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji v hotelu 4* v Petrohradě

 • 4 x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji v hotelu 4* v Moskvě

 • 8 x snídani

 • Transfer z/na letiště a nádraží

 • Exkurse – transfery a služby místních česky mluvících průvodců podle programu

 • jízdenku na loď Meteor z Petrohradu do Petrodvorců (Petěrgof)

 • Vstupné dle programu v Petrohradě(Isaakijevský chrám (bez věžě), Petropavlovská pevnost,  Spas na Krovi, Aurora, jízdenka na loď Meteor, Ermitáž, Puškin – Jekatěrinský palác a park, Petěrgoff – Velký palác a dolní park)

 • vstupy do objektů dle programu v Moskvě (Kreml – areál + chrámy, areál kláštera v Sergiev Posadu, dílna na výrobu Matrjošek, Chrám Vasila Blaženého)

 • Master Class (krátký kurz) „Malování Matrjošky“

 • projížďka lodí po řece Moskvě

 • jízdenka s místenkou do 2. třídy na rychlovlak Sapsan z Petrohradu do Moskvy

 • jízdenky na metro v Moskvě v rámci exkurze 2. den moskevského programu

 

Cena nezahrnuje:

 • Cestovní pojištění

 • Ruské vízum 2020,-Kč (v případě potvrzení zavedení elektronických víz pro celé území RF bude cena víza pouze 500 Kč)

 

Volitelné služby za doplatek:

 • vstupenka na večerní folklorní představení s drobným občerstvením v Nikolajevském paláci 1800 CZK

 • příplatek za jednolůžkový pokoj 7500 CZK

 • vstupenka na baletní představení v Petrohradě 2500 CZK

 • Vstupenka na vyhlídku v Moskevském City  (cca 450 CZK)

Nezávazná objednávka

Děkujeme za odeslání

bottom of page