Historická místa Uzbekistánu (zahrnuje Ferganskou kotlinu)

Poznávací zájezd po Uzbekistánu, který zahrnuje návštěvu půvabné Ferganské kotliny s překrásnými sady, líbeznými městečky, zručnými řemeslníky a pohostinnými obyvateli.  Dalšími zastávkami jsou zástupci „velké pětky“ starobylých měst: Taškent, Samarkand, Šachrizabz, Buchara a Chiva.  Tato města bývala v minulosti součástí velkých státních celků.  Byly to významné zastávky obchodních karavan putujících po Velké hedvábné stezce, jejich výstavba byla na vysoké úrovni, rozvíjela se zde rozmanitá umění, řemesla i věda. 

V Uzbekistánu, zemi starobylé kultury a velkých historických hodnot, se nachází více než 4000 architektonických a archeologických památek, z nichž čtyři jsou uvedeny na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.  Mnohá z těchto historických míst jsou stará stovky i tisíce let.

Tento zájezd do Uzbekistánu je připraven tak, aby splňoval nároky zájemců o historii, pestrou kulturu a velkolepou architekturu různých, zde žijících národů.  Balíček obsahuje pečlivě vybranou historickou, architektonickou a kulturních složku.

TAŠKENT - KOKAND - FERGANA - MARGILAN - RISHTON - TAŠKENT - SAMARKAND - ŠACHRIZABZ - BUCHARA - CHIVA - (URGENČ) - TAŠKENT

1. den: Taškent
přílet do Taškentu, transfer do hotelu
13:00 - 14:00 oběd
14:00 - 19:00 exkurse v Taškenktu
19:00 - 20:00 večeře, nocleh v Taškentu

Exkurse v Taškentu:

 • architektonický komplex Khazret-Imam, nekropole imáma Abu Bakr Muhammada al-Kaffal Shashi (15. stol.)
 • madrasa Barak-khan (15. - 16. stol.)
 • madrasa Tillya Sheikh (15. - 16. stol.)
 • mešita Juma (15. stol.)
 • madrasa Kukeldash (16. stol.)
 • bazar Chorsu (2. - 1. stol. př. n. l.)
 • budova opery a baletu Alisher Navoi (1939 - 1947)
 • palác velkovévody Nikolaje Konstantinoviče Romanova (1889 - 1890)
 • náměstí Tamerlána (19. stol.)
 • odbíjecí hodiny
 • římskokatolický kostel (1913 - 1917)

2. den: Taškent - Kokand - Fergana
07:00 - 08:00 snídaně
08:00 transfer do Fergany přes Kokand (340 km, 5 hod.)
11:30 příjezd do Kokandu
13:00 - 14:00 oběd
14:00 pokračuje cesta Fergany
15:30 příjezd do Fergany
19:00 - 20:00 večeře, nocleh ve Ferganě

Exkurse v Kokandu:

 • architektonický komplex s mešitou Jummi a minaretem (1814 - 1817)
 • architektonický komplex Dahman-Shakhon (počátek 19. stol.)
 • architektonický komplex s palácem Khudoyar-khan (1863 - 70)

3. den: Fergana - Margilan - Rishtan - Taškent
07:00 - 8:00 snídaně
08:00 odhlášení z hotelu a transfer do Taškentu přes Margilan a Rishtan (350 km, 5 hod.)
8:30 příjezd do Margilanu, návštěva továrny na hedvábí
10:30 transfer do Rishtanu
11:30 - 12:30 příjezd do Rishtanu, návštěva světoznámé rodinné keramické dílny, odjezd do Kokandu
13:30 - 14:30 příjezd do Kokandu, oběd
14:30 pokračuje cesta do Taškentu
18:00 příjezd do Taškentu, ubytování v hotelu, odpočinek
19:00 - 20:00 večeře, nocleh v Taškentu

4. den: Taškent - Samarkand
05:30 - 6:30 snídaně
06:30 transfer na vlakové nádraží, rychlovlakem "Afrosiyob" do Samarkandu v 08:00
10:30 příjezd do Samarkandu
11:00 - 13:00 exkurse
13:00 - 14:00 oběd
14:00 - 15:00 ubytování v hotelu, odpočinek
15:00 - 19:00 pokračuje exkurse v Samarkandu
19:00 - 20:00 večeře, nocleh v Samarkandu

Exkurse v Samarkandu:

 • mausoleum Gur Emir s Tamerlánovou hrobkou (14. - 15. stol)
 • mausoleum Ruhabad (14. stol.)
 • náměstí Registan ("písečné místo"): madrasa Ulugbeg (15. stol.), madrasa Sher-Dor (17. stol.), madrasa Tillya-Kari (17. stol.)
 • mešita Bibi-Khanym (14. stol.)
 • bazar Siyab
 • mešita Hazret-Hyzr (19. stol.)
 • architektonický komplex Shakhi-Zinda (11. - 19. stol.)
 • Ulugbegova observatoř (15. stol.)

5. den: Samarkand - Šachrizabz - Buchara
07:00 - 08:00 snídaně
08:00 transfer do Buchary přes Šachrizabz (360 km, 5 hod.)
09:30 příjezd do Šachrizabzu, exkurse
12:00 - 13:00 oběd
13:00 - 14:00 pokračuje exkurse v Šachrizabzu
14:00 pokračuje cesta do Buchary
17:30 - 20:00 příjezd do Buchary, ubytování v hotelu, odpočinek
20:00 - 21:00 večeře, nocleh v Buchaře

6. den: Buchara
08:00 - 09:00 snídaně
09:00 - 13:00 exkurse
13:00 - 14:00 oběd
14:00 - 19:00 pokračuje exkurse v Buchaře
19:00 - 20:00 večeře, nocleh v Buchaře

Exkurse v Buchaře

 • mausoleum Samanidů (9. - 10. stol.)
 • mausoleum Chashma Ayuba (14. stol.)
 • komplex Poi Kalon: minaret Kalon (12. stol), mešita Kalon (12. stol.) a madrasa Miri Arab (16. stol.)
 • madrasa Ulugbeg (15. stol.)
 • madrasa Abdulaziz-khan (17. stol.)
 • mešita Magoki-Attari (10. - 16. stol.)
 • komplex Lyabi-Hauz: khanaka a madrasa Nadir Divan-Beghi (1620), madrasa Kukeldash (1568 - 69)
 • pevnost Ark (11. - 20. stol.): citadela Ark, mešita Bolo Hauz, mešita Balyand
 • budovy středověkých obchodních center: Toki-Zargaron, Toki-Sarrafon a Toki-Tilpak-Furushon (15. - 16. stol.)

7. den: Buchara
08:00 - 9:00 snídaně
09:00 - 13:00 exkurse
13:00 - 14:00 oběd
14:00 -15:00 pokračuje exkurse v Buchaře
15:00 - 19:00 volno
19:00 - 20:00 večeře, nocleh v Buchaře

Exkurse v Buchaře a jejím okolí

 • pevnost Ark (11. - 20. stol.): citadela Ark, mešita Bolo Hauz, mešita Balyand
 • palác Sitorai Mokhi Khosa, letní sídlo posledního bucharského emíra (19. - 20. stol)
 • Chor-Bakr, rodinný hřbitov šajcha Jubariy (1563)
 • nekropole šajcha Baha-ud-Din Naqshbanda (16. stol.)

8. den: Buchara - Chiva
07:00 - 08:00 snídaně
08:00 cesta do Chivy (480 km, 9-11 hod.)
13:00 - 14:00 oběd v poušti (formou balíčku)
19:00 příjezd do Chivy, ubytování v hotelu
19:30 - 20:30 večeře na rozloučenou, nocleh v Chivě

9. den: Chiva - Urgenč - Taškent
07:00 - 08:00 snídaně
08:00 - 12:00 volno
12:00 - 13:00 odhlášení z hotelu, oběd
13:00 - 17:00 exkurse
17:00 - 18:00 večeře
18:00 transfer do Urgenče (35 km, 30 min.), večerní let do Taškentu ve 20:20
21:40 přílet do Taškentu, transfer do hotelu, nocleh v Taškentu

Exkurse v Ičan Kala, Chiva:

 • pevnost Kunya-Ark (17. stol.)
 • minaret Kalta Minor (18. stol.)
 • madrasa Muhammad Amin-Khan (1845 - 1855)
 • mešita s minaretem Djuma (18. stol.)
 • palác Tash-Hauli (19. stol)
 • "bílá" mešita Ak (17. stol)
 • nekropole Pahlavana Mahmuda (1810)
 • minaret a madrasa Islam Khodja (1908 - 1910)

10. den: Taškent
transfer na letiště dle času odletu

mešita Juma, Taškent, Uzbekistán
náměstí Registan, Samarkand, Uzbekistán
madrasa Sher-Dor, Samarkand, Uzbekistán
mausoleum Gur Emir s Tamerlánovou hrobkou, Samarkand, Uzbekistán
hradby pevnosti Ičan Kala, Chiva, Uzbekistán
západní brána pevnosti Ičan Kala a minaret Kalta Minor, Chiva, Uzbekistán
madrasa Miri Arab, Buchara, Uzbekistán
brána do pevnosti Ark, Buchara, Uzbekistán
Ferganská kotlina, Uzbekistán
palác Khudoyar-khan, Kokand, Uzbekistán

Nezávazná poptávka zájezdu

Image CAPTCHA
Zadejte znaky, které vidíte na obrázku výše.